Terug naar Verenigingen nieuws

Inloopochtend nieuwe kleuters KBS De Fūgelsang

Gepubliceerd op:

Wordt uw kind in 2011 4 jaar? Dan worden uw kind en u van harte uitgenodigd voor de inloopochtend op vrijdag 24 juni om 10.45 uur in de Christelijke basisschool De Fûgelsang te Berltsum. Terwijl de aanstaande kleuters fijn met de andere kinderen van groep 1 in de klas mogen spelen en alvast de boel kunnen verkennen vertelt juf Anneke, onder het genot van een kopje koffie, aan de ouders hoe er bij de kleuters op De Fûgelsang gewerkt wordt. Wat mogen de kinderen en de ouders van de Fûgelsang verwachten? Daarna zal de directeur, mevr. Slagter, wat vertellen over de kwaliteit en de zorgstructuur van de school Daarna vindt er een rondleiding door de school plaats Na afloop wordt de ochtend gezamenlijk afgesloten en mag iedereen om 11.45 uur naar huis gaan. Van harte welkom op De Fûgelsang! Voor meer informatie zie #link:www.fugelsang.nl;

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…