Terug naar Verenigingen nieuws

Inloop / Koffiemorgen Heechhout

Gepubliceerd op:
Inloop / Koffiemorgen Heechhout

Als Welzijnsdienst De Skûle zien wij kansen / uitdagingen om het dorpshuis en in een later stadium het MFC een centrale plaats binnen Berltsum te geven.

Een Dorpshuis als Inloophuis waar een ieder terecht kan voor een stukje ontmoeting of voor een hulpvraag en waar activiteiten worden aangeboden.
Maar ook een plaats waar men zelf aan de slag kan, zelf mogelijkheden moet creëren.
Het moet een plek zijn voor de bewoners van Berltsum, die door de bewoners van Berltsum zelf gerealiseerd / gecreëerd wordt.

Daarvoor hebben wij een paar Inloop /koffiemorgen gepland.
Tijdens de vorige keren hebben we aan de aanwezigen gevraagd wat ze graag willen. Vandaar dat er vanaf nu dan ook gelegenheid is om een spelletje te doen of even lekker creatief bezig te gaan.
Haken, breien of naaien. Of gewoon langs komen voor een praatje en een bakje koffie. Een ieder is welkom.

De eerst volgende keer zal zijn op: 
Data: Woensdag 31 Oktober 2018
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Dorpshuis It Heechhout
Entree: Gratis

Marjan van der Heide en Sieta Kuipers
Tel: 0518-460805 of via e.mail
m.vanderheide@deskule.nl of
s.kuipers@deskule.nl

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…