Terug naar Hemmemapark

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2022

Gepubliceerd op:
Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2022

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. Hierbij een greep uit de activiteiten in het jaar 2022.

In het verslagjaar hebben de vrijwilligers allerlei werkzaamheden verricht. De klussen variëren van het plaatsen van een nieuw toegangshek naar perceel Dijkstra, het snoeien van fruitbomen, het omzagen van bomen, het onderhoud van de schelpenpaden en het maaien van gras.

Nu ons park langzamerhand de volwassen leeftijd bereikt heeft, worden sommige bomen zo groot, dat ze niet meer zonder machines verwijderd kunnen worden. Het bestuur heeft daarom besloten om op de eilanden de natuur zijn gang te laten gaan.

In weiland Dijkstra is de greppelstructuur verbeterd en er is veel tijd gestoken in het verwijderen van distels. Eind juni wordt er pas gemaaid en daarvoor kleurde het weiland geel en paars door een veelheid van bloemen en planten. Het gemaaide gras wordt afgevoerd. Het streven is om op deze manier de grond te verschralen, wat de soortenrijkdom en biodiversiteit ten goede komt.

Er is geïnvesteerd in nieuwe apparatuur: een bladblazer en een maaimachine.

Op 12 maart heeft het Hemmemapark weer meegedaan met NL Doet.

Eind september, begin oktober is er een record hoeveelheid fruit geplukt door de vrijwilligers. Het grootste deel is verkocht aan Dijkstrastate, maar er is ook een ochtend geplukt voor de voedselbank.

Het Hemmemapark wordt regelmatig onder de aandacht gebracht: er vonden vier excursies plaats en een vertegenwoordiging van het park was aanwezig op de kerstmarkt in de Doopsgezinde vermaning op 26 november. Bovendien verschijnen er regelmatig artikelen in de regionale bladen en op deze website.

In het verslagjaar is het project Natuerlik Ferskaat afgerond. Er is uitgebreid verslag gedaan op deze website.

Klik hier om het hele verslag te lezen

Bekijk ook

Meer biodiversiteit in Berltsum

Het project Natuerlik Ferskaat in Berltsum is afgerond op 30 april 2022. In drie…

 

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2021 verschenen

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daar…