Terug naar Hemmemapark

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2021 verschenen

Gepubliceerd op:
Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2021 verschenen

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum.

In 2021 is de coronapandemie van invloed geweest op de activiteiten. Ondanks dat is er toch veel gebeurd. Hieronder lichten we een paar onderwerpen uit:

  • De vrijwilligersdag in het kader van NL Doet heeft pas op 29 mei plaats gevonden
  • De vrijwilligers hebben in kleinere groepjes met veel inzet aan het onderhoud van het park gewerkt
  • Voor de uitvoering van het project Natuerlik Ferskaat is verlenging verleend tot april 2022
  • In het pas aangekochte perceel Dijkstra, het weiland grenzend aan het schelpenpad tussen het molentje en Hemmemastate, zijn ca 70 verschillende plantensoorten geregistreerd
  • In oktober is de toegang vanuit de Bildtdyk naar perceel Dijkstra verbreed en verhard
  • Er is een boek verschenen over het Hemmemapark en er is een folder met een wandeling door het park samengesteld en uitgedeeld aan de fietsers van de fietsroute, “Fietsen door de Middeleeuwen”. Daarnaast is deze folder in het dorp verspreid.
  • De samenstelling van het bestuur is gewijzigd: Matthé van Hout, die vanaf 2005 met grote inzet voorzitter van het bestuur was, is op 1 juli is afgetreden. Klaas Smits is de nieuwe voorzitter en Maartje van Sluis is toegetreden tot het bestuur.

Klik hier om het hele verslag te lezen

Bekijk ook

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2022

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daar…

 

Meer biodiversiteit in Berltsum

Het project Natuerlik Ferskaat in Berltsum is afgerond op 30 april 2022. In drie…