Terug naar Verenigingen nieuws

Gespreksgroepen van start voor partners van mensen met dementie in Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Gespreksgroepen van start voor partners van mensen met dementie in Waadhoeke

In september wordt er op 2 locaties gestart met een partnergespreksgroep in de
gemeente Waadhoeke.

Jantine Albada, casemanager dementie en Annelien Ellerman van Centrum Mantelzorg
Waadhoeke zijn betrokken bij de organisatie en zijn blij dat dit nu in de eigen gemeente
wordt georganiseerd, dicht bij huis dus. Er bestond al langere tijd een wens voor het
starten van deze groepen. Deze wens is nu gerealiseerd dankzij een samenwerking
tussen De Skûle Welzijn, de gemeente Waadhoeke, het Alzheimer Café Noordwest
Friesland én het Netwerk Dementie Fryslân. “Dankzij de enthousiaste samenwerking
vanuit de betrokken organisaties en een financiële bijdrage vanuit de GIDS gelden van de
gemeente Waadhoeke kunnen we hier nu echt een start mee maken”

Wanneer er bij een partner een vorm van dementie is vastgesteld, komen er veel vragen.
Hoe zal het verloop van de ziekte gaan? Welke dagelijkse activiteiten kan men blijven
doen? Lukt het om de huishoudelijke taken uit te voeren? Men wil er samen het beste
van maken, zoveel mogelijk van elkaar genieten. Maar krijgt ook te maken met
uitdagingen.
Ondanks alle goede voornemens en goede bedoelingen, verandert het leven wanneer
iemand samenleeft met iemand met dementie. Zo kan het zijn dat men taken moeten
overnemen die de partner voorheen deed.

Sociaal netwerk
Vrienden, kennissen en familie kunnen een belangrijke steun zijn, maar men kan ook te
maken krijgen met onbegrip, bekenden die zeggen “ik merk niets aan hem”.
Omgaan met dementie is een ingrijpend proces, waarin men steeds op zoek is naar een
nieuwe balans. In dat proces kan het enorm waardevol zijn om ervaringen uit te
wisselen, te praten met anderen die hetzelfde doormaken.
Gespreksgroepen in de gemeente Waadhoeke
Eind september starten er twee partnergespreksgroepen in de gemeente Waadhoeke, in
Franeker en in Sint Annaparochie. Meer informatie over deze gespreksgroepen, leest u in
de speciale folder hierover.
Meer informatie

Heeft u belangstelling voor de folder, heeft u andere vragen of wilt u zich aanmelden?
Neem dan contact op met:
Centrum Mantelzorg Waadhoeke
De Skûle Welzijn
0517-393750 of Info@deskule.nl
Voor meer informatie over ‘omgaan met dementie:
https://www.netwerkdementiefryslan.nl/

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…