Terug naar Verenigingen nieuws

Gemeente Waadhoeke zet in op 100% dekking AED netwerk

Gepubliceerd op:
Gemeente Waadhoeke zet in op 100% dekking AED netwerk

Waadhoeke wil zorgen voor een volledige dekking van het reanimatienetwerk. Dit betekent dat in alle kernen van Waadhoeke binnen 6 minuten een reanimatie-burgerhulpverlener (r-bhv’er) en een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig is om te reanimeren. 

Om de volledige dekking te realiseren, komt er een subsidieregeling voor dorps- en wijkbelangen. Dit staat in het AED beleid dat door het college van B&W en de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Boukje Tol: “Bij een hartstilstand neemt de kans op overleven snel af. Na 6 minuten is er een grote kans op blijvende hersenschade. Daarom is het van levensbelang dat er binnen 6 minuten een reanimatie-burgerhulpverlener met een AED aanwezig is om te reanimeren. Hier zetten we ons voor in!”

Subsidies voor AED’s en cursussen
Op dit moment zijn er in Waadhoeke nog 14 kernen zonder AED en onvoldoende r-bhv’ers. Om dit op te lossen, wordt er voor die kernen geld beschikbaar gesteld om een AED aan te schaffen. Daarnaast zijn er naar schatting in de gemeente 25 AED’s die niet voor iedereen beschikbaar zijn, omdat ze binnen hangen bij bedrijven en organisaties. Er is ook een subsidie beschikbaar om eigenaren te stimuleren deze AED’s in een verwarmde en geventileerde buitenkast te plaatsen.
De gemeente levert een financiële bijdrage voor de herhalingscursus van de reanimatie-burgerhulpverleners en de onderhoudskosten van de AED’s. De verenigingen van dorps- en wijkbelangen zijn geïnformeerd over de subsidieregeling.

HartslagNU
Voor de uitvoering van het AED beleid werkt gemeente Waadhoeke samen met stichting Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân. Deze stichting is partner van HartslagNU. Om voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking te komen, moeten zowel de AED’s als de r-bhv’ers zijn aangemeld bij HartslagNU. Zo zijn het onderhoud aan de AED’s en de reanimatievaardigheden van de r-bhv’ers goed in beeld.

De gehele subsidieregeling staat op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-140993.html

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …