Terug naar Verenigingen nieuws

Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!

Gepubliceerd op:
Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!

Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste
verzorger wordt ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg van de mantelzorger kan steeds meer
tijd en energie gaan vragen waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Wie voor een
ander zorgt moet echter de zorg voor zichzelf niet vergeten!

 

Het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke start vanaf januari 2020 met het project:
Geef mantelzorgers een zorgeloos moment!
Een vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig. Dit
hangt af van de mogelijkheden van de vrijwilliger en de behoefte van de aanvrager. De vrijwilliger
houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen die aansluit bij diens interesses en
mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling. Er worden geen verzorgende of
verplegende taken gedaan door de vrijwilligers.


Ben jij enthousiast en vind je het waardevol om tijdelijk de zorg over te nemen van een
mantelzorger? Voor meer informatie kunt je contact opnemen met:
Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, contactpersoon Annelien Ellerman
0517- 393750, a.ellerman @deskule.nl

Donderdag 1 juli a.s.: Informatiebijeenkomst Fidesta

Datum: donderdag 1 juli a.s. Tijd: 19.30 uur Plaats: in de Fidesta ruimte van …

 

“Fietsen door de Middeleeuwen”

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden …