Terug naar Verenigingen nieuws

Fietspad Berltsum-Wier wordt volledig hersteld

Gepubliceerd op:
Fietspad Berltsum-Wier wordt volledig hersteld

Vorig jaar deed de afdeling wegwerkzaamheden Menameradiel een oproep aan alle bewoners uit de gemeente om de losse tegels door te geven. Voor herstelwerkzaamheden zou dan een planning worden gemaakt in 2011. Hieke Joostema nam het initiatief om alle losse tegels uit geheel Berltsum in één mail door te sturen naar de gemeente. Voor zover bekend zitten de meeste tegels weer vast. Een speciale vermelding werd gemaakt om het fietspad Berltsum-Wier grondig na te kijken in verband met valgevaar. Wielrenners met smalle banden meden standaard dit fietspad vanwege de dikke naden tussen de tegels en reden altijd op de grote weg. Maar ook voor de schoolkinderen uit Wier, de aanwonenden en andere gebruikers was het dagelijks een groot gevaar door de loszittende tegels over het fietspad te rijden. Dat gaat nu veranderen. De gemeente Menameradiel heeft een budget beschikbaar gesteld om het fietspad te herstellen. Op 5 juli is er gestart vanaf de brug bij It Skil en de opdracht loopt tot Wier (ca. 2 kilometer). Met opsluitbanden en dikkere tegels wordt het fietspad weer duurzaam en volledig hersteld. De uitvoerenden verwachten dat het gehele fietspad in september 2011 klaar is. De herstelwerkzaamheden is een gehele verbetering voor het gebruik en de veiligheid van het fietspad. Hieke Joostema

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…