Terug naar Verenigingen nieuws

Fietspad Berltsum-Wier wordt volledig hersteld

Gepubliceerd op:
Fietspad Berltsum-Wier wordt volledig hersteld

Vorig jaar deed de afdeling wegwerkzaamheden Menameradiel een oproep aan alle bewoners uit de gemeente om de losse tegels door te geven. Voor herstelwerkzaamheden zou dan een planning worden gemaakt in 2011. Hieke Joostema nam het initiatief om alle losse tegels uit geheel Berltsum in n mail door te sturen naar de gemeente. Voor zover bekend zitten de meeste tegels weer vast. Een speciale vermelding werd gemaakt om het fietspad Berltsum-Wier grondig na te kijken in verband met valgevaar. Wielrenners met smalle banden meden standaard dit fietspad vanwege de dikke naden tussen de tegels en reden altijd op de grote weg. Maar ook voor de schoolkinderen uit Wier, de aanwonenden en andere gebruikers was het dagelijks een groot gevaar door de loszittende tegels over het fietspad te rijden. Dat gaat nu veranderen. De gemeente Menameradiel heeft een budget beschikbaar gesteld om het fietspad te herstellen. Op 5 juli is er gestart vanaf de brug bij It Skil en de opdracht loopt tot Wier (ca. 2 kilometer). Met opsluitbanden en dikkere tegels wordt het fietspad weer duurzaam en volledig hersteld. De uitvoerenden verwachten dat het gehele fietspad in september 2011 klaar is. De herstelwerkzaamheden is een gehele verbetering voor het gebruik en de veiligheid van het fietspad. Hieke Joostema

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…