Terug naar Faciliteiten fietsers en wandelaars

Faciliteiten fietsers en wandelaars

Gepubliceerd op:
Faciliteiten fietsers en wandelaars

In en rondom Berltsum is veel gelegenheid om te fietsen en te wandelen. Er zijn in totaal ca 25
kilometer aan fiets- en wandelpaden, onder andere door het Hemmemapark, langs de Ried, de
ijsbaan en It Leechje. Daarnaast zijn er ook fiets- en wandelroutes verkrijgbaar.

Recreatiemogelijkheden
Bij de ijsbaan en de passantenhaven is een recreatieterrein met een bankje, een toilet en een oplaadpunt voor e-bikes. De ligging van het recreatieterrein is zeer fraai, omdat het direct aan de Oost-Indische Opvaart ligt. Het is een gezellige plek om te pauzeren voor fietsers en wandelaars, vooral als er boten bij de aanlegsteiger liggen. Het recreatieterrein ligt aan de fietsknooppuntenroute tussen knooppunt 81 en 01, vlakbij het bord van knooppunt 81 aan de L.M. Kuperusstrjitte bij de Koepelkerk.


In de omgeving van Berltsum zijn bovendien een aantal theetuinen waar de sfeer van het platteland heerst.

  •  De Blikvaart, Hemmemaweg 12, Sint Annaparochie (3 km, vanaf recreatieterrein)
  • Theeschenkerij ‘De Brinkhoeve’, Wier (2 km)
  • Theetuin ‘Slappeterp’, Slappeterp (3 km)


Cultuurhistorische fietsroute
Gedurende een fietstocht van ca. 45 km. kan men genieten van leuke dorpen, mooie staten en stinsen en van het weidse terpenlandschap van de voormalige gemeente Menameradiel. De route is aangegeven door middel van speciale bordjes.


Langs de route zijn informatiepanelen geplaatst met daarop tekst en uitleg over de historie van die omgeving of plaats. Een boekje met een volledige routebeschrijving en nadere informatie is voor € 2,- te verkrijgen o.a. bij De Bakkerij en bij de Markthal, beide in Berltsum.


De fietsroute is ontstaan op initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente Menameradiel. De route is geopend op 5 oktober 2002 en wordt nog steeds door een werkgroep istand gehouden. Deze draagt zorg voor het in stand houden van routeborden en panelen, overlegt met de gemeente en zorgt voor promotie bij inwoners en toeristen van de voormalige gemeente Menameradiel.


Download de route: https://www.berlikum.com/downloads/1378-Cultuurhistorische%20Fietsroute.pdf


Cultuurhistorische wandelroutes door Berltsum
Een boekje met drie wandelroutes in en om het dorp. Lengte 3, 4 en 7 km. Een reis door de geschiedenis van het dorp Berltsum met veel informatie over de bezienswaardigheden onderweg en een duidelijk kaartje met de drie wandelroutes.Het boekje met de drie wandelroutes is voor € 2,- te verkrijgen o.a. bij De Bakkerij en bij de Markthal, beide in Berltsum. Zijn de routes daar op, dan is er voorraad bij Willy Runia, Fûgelsang 18, 9041 CW Berltsum, telefoonnummer: 0518-461815.Met de opbrengst onderhoudt Stichting Hemmemapark de routebordjes en zorgt voor financiering van nieuwe boekjes.

Een van de drie routes is digitaal te volgen in de gratis app IVN routes https://www.ivn.nl/ivn-routes onder de titel Berltsum aan de Middelzee. Ook als pdf te downloaden vanaf de website www.ivn.nl 


Wandeling door het Hemmemapark
In alle seizoenen is er van alles te zien in het Hemmemapark: een fraaie waterpartij, bomen, oude rassen fruitbomen en fraaie schelpenpaden. De dichtstbijzijnde ingang van het Hemmemapark vanaf de passantenhaven is een ingang naast Singel 24. Kijk voor meer informatie op de pagina Hemmemapark https://www.berlikum.com/hemmemapark/ Er is een wandelroute door het hele park, voorzien van nummers. Bij elk nummer staat informatie over wat er te zien is.

Download de gratis wandeling https://drive.google.com/file/d/1VyFhS9_2PyGDe4f-uv9chRRwczTRovZ6/view?usp=drivesdk

De papieren folder met de wandeling is gratis op te halen bij Maartje van Sluis. Neem contact op via mvansluis@hotmail.com of 0518-461777.