Terug naar Verenigingen nieuws

en de prijzen waren deze keer voor.........

Gepubliceerd op:
en de prijzen waren deze keer voor.........

De prijzen in de B-klasse: 1e verliezers ronde Edith Sinnema Arnold Jellesma Rienk Bakker 2e verliezers ronde Durkje Wiersma Eeltje Wiersma Alex Heitmeijer 1e prijs Annette Tuinenga Jaap van Dijk Fedde van der Graaf 2e prijs Robbert de Zeeuw Geertruida van der Wal Pieter Jord van der Wal 3e prijs Janet Rondon Pieter Rondon Johan Groeneveld Anke Vrij Lennard P. Hoekstra Harry Jan Kooistra Prijswinnaars A-klasse 1e prijs Gonnie van der Wal Auke W. Miedema Jan Eeltje van der Meij 2e prijs Harmke Siegersma Edwin de Boer Freek Tuinenga Prijzen klaverjassen: 1e prijs Jan Bruinsma 2e prijs Sye Herrema 3e prijs Jan Sjoerdsma

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…