Terug naar Verenigingen nieuws

en de prijzen waren deze keer voor.........

Gepubliceerd op:
en de prijzen waren deze keer voor.........

De prijzen in de B-klasse: 1e verliezers ronde Edith Sinnema Arnold Jellesma Rienk Bakker 2e verliezers ronde Durkje Wiersma Eeltje Wiersma Alex Heitmeijer 1e prijs Annette Tuinenga Jaap van Dijk Fedde van der Graaf 2e prijs Robbert de Zeeuw Geertruida van der Wal Pieter Jord van der Wal 3e prijs Janet Rondon Pieter Rondon Johan Groeneveld Anke Vrij Lennard P. Hoekstra Harry Jan Kooistra Prijswinnaars A-klasse 1e prijs Gonnie van der Wal Auke W. Miedema Jan Eeltje van der Meij 2e prijs Harmke Siegersma Edwin de Boer Freek Tuinenga Prijzen klaverjassen: 1e prijs Jan Bruinsma 2e prijs Sye Herrema 3e prijs Jan Sjoerdsma

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…