Terug naar Verenigingen nieuws

EHBO-vereniging Berlikum / Wier start nieuwe cursussen

Gepubliceerd op:
EHBO-vereniging Berlikum / Wier start nieuwe cursussen

De EHBO-vereniging Berlikum/Wier is heel erg actief. De afgelopen maanden waren wij zichtbaar op diverse evenementen in de gemeente, maar ook daarbuiten. 

Ook de komende tijd zullen er weer diverse evenementen vragen om gemotiveerde hulpverleners. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen, start de EHBO-vereniging Berlikum Wier 22 januari 2019 een nieuwe opleidingscursus Eerste Hulp. U wordt opgeleid tot gekwalificeerd hulpverlener en u ontvangt, na het goed afleggen van het examen op 16 april 2019, het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Wat biedt de EHBO-vereniging u?

* Een Opleiding Eerste Hulp
Weet jij wel hoe je in geval van nood eerste hulp moet verlenen? Weet je, hoe je moet reanimeren wanneer iemand een hartstilstand heeft? Door het volgen van een EHBO cursus weet jij het hoofd koel te houden in geval van nood en weet jij hoe je hulp kunt bieden.
In 12 lessen van 2,5 uur leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral niet moet doen als het gaat om het verlenen van eerste hulp. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd Oranje Kruis instructeur. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond enkennis van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld. 
In deze cursus is de opleiding reanimatie en AED-bediener opgenomen en tevens de (belangrijkste) lesstof van de cursussen reanimatie bij kinderen en EHBO aan kinderen, omdat dit onderdeel is geworden van de eindtermen van het Diploma Eerste Hulp.
De cursus wordt afgesloten met een examen. Na het behalen van het examen ontvangt u het Diploma EHBO van Het Oranje Kruis. Dit diploma is twee jaar geldig, wanneer u elk jaar herhaling lessen volgt.

* Ondersteuning van ervaren EHBO’ers bij de praktijk inzet
* Jaarlijkse herhalingslessen zijn op dinsdag avonden in oktober en november
* Inzet bij (sport) evenementen in de gemeente
* Reanimatietrainingen voor Burger Hulp Verleners
* Lidmaatschap van de EHBO-vereniging, contributie in 2018 € 42,50 per jaar
* Een leuke en enthousiaste groep collega hulpverleners
* De opleidingskosten € 250,00 worden, afhankelijk van de aanvullende verzekering, deels vergoed door de zorgverzekeraar, zekerheid daarover krijgt u bij uw zorgverzekeraar, wat uw vergoeding is.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de opleiding Eerste Hulp, of wilt u leren reanimeren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaris van de EHBO-vereniging, voor 31-12-2018, Dik Scholten, email adres
scholten459@kpnmail.nl ovv ‘Basis EHBO-opleiding’.

Als u geen EHBO-opleiding wil volgen maar wel de techniek van het reanimeren wil beheersen, bieden wij de cursus reanimatie en AED-bediener. In één avond van 4 uren leer je hoe je een hartstilstand herkent, hoe je hartmassage en beademing uitvoert (reanimatie) en een AED (defibrilleren) gebruikt. Slachtoffers van een hartstilstand zijn voor een overlevingskans afhankelijk van directe hulpverlening door omstanders. Door binnen 6 minuten 112 te bellen,
te reanimeren en defibrilleren, kan de overlevingskans oplopen tot 50 à 70 procent.

Kosten zijn bij de meeste zorgverzekeraars tot 100% vergoed

Geef je nu op!!

scholten459@kpnmail.nl o.v.v. Reanimatie cursus

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…