Terug naar Verenigingen nieuws

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

Gepubliceerd op:
Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget toegekend. Daarmee worden 7 lokale initiatieven gesteund die verschillende doelgroepen uitnodigen tot meer bewegen. In november volgt een tweede aanvraagronde.

Doelen Lokaal Sportakkoord

Het doel van het Lokaal Sportakkoord is dat zoveel mogelijk inwoners in beweging komen en blijven. Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar. Daarnaast sluiten ze aan bij de sport- en beweegbehoefte van inwoners. Binnen het Lokaal Sportakkoord zijn vier werkgroepen actief op de volgende thema’s: jeugd, kwetsbare doelgroepen, vitale verenigingen en beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte.

Eerste aanjaagsubsidies toegekend

Verenigingen of dorpen met een initiatief dat aansluit bij de doelen van het Lokaal Sportakkoord konden in het voorjaar een subsidieaanvraag doen. In totaal zijn deze eerste ronde 13 aanvragen gedaan. De kopgroep heeft gekeken naar de aanvragen voor budget vanuit het Lokaal Sportakkoord. 7 daarvan zijn gehonoreerd en ontvangen een aanjaagsubsidie. Dit zijn:

  1. Het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving voor het dorp Ried (er is geld beschikbaar gesteld voor de inrichting en het gebruiksprogramma)
  2. Beweegpilot bij dagbesteding DEI, in samenwerking met het COA St. Anna en zorgcentrum de Beuckelaer
  3. Sportaanbod VISIO (buddysport voor mensen met een visuele beperking bij Jelle Eijzenga Fysiotherapie in Berltsum)
  4. Opstartcursus Oldstars en sportkennismakingslessen bij tafeltennisvereniging FTTC in Franeker
  5. Het organiseren van kaatsgerelateerde activiteiten bij zorgcentra in Waadhoeke door Stichting Kaatsfan Alderen
  6. Subsidie aan de werkgroep vitale sportverenigingen om een strippenkaart voor kwetsbare doelgroepen te ontwikkelen om kennis te maken met verschillende sporten binnen de gemeente.

Nieuwe aanvraagronde in november

Heeft jouw vereniging of dorp plannen die aansluiten op één van de thema’s? In november 2021 volgt een nieuwe aanvraagronde. De gemeente organiseert hiervoor in september/oktober een informatiebijeenkomst om de ambities van het akkoord te bespreken en hoe hier invulling aan te geven. 

Cognitieve Fitness - In Skerne Wibe te Ingelum

Zin om weer even lekker actief te zijn kom dan naar de Inloop ochtend van Cognit…

 

Glasvezelcampagne voor Berltsum en alle dorpen in Waadhoeke gaat van start

DELTA Netwerk start een glasvezelcampagne in alle dorpskernen van Waadhoeke waar…