Terug naar Verenigingen nieuws

Ecologisch maaien door gemeente Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Ecologisch maaien door gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke gaat zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we passen ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te bevorderen.

Maaien met oog voor plant en dier


Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien van de (weg)bermen en gazons.
Maaien wordt in de eerste plaats gedaan voor de veiligheid van al het verkeer. Daarnaast gaat de
gemeente in 2019 zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we
passen ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de
verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te bevorderen.

 

Meer bloemen en planten laten groeien

Het gras dat gemaaid werd, lieten we voorheen liggen. Waardoor de voedingsstoffen terugkomen in
de bodem. Dit jaar voeren we op plaatsen waar dat geschikt is het gemaaide gras af. Er komen dus
minder voedingsstoffen terug in de bodem, waardoor er meer kruidachtige soorten de kans krijgen
te gaan groeien. Hier komen dan weer meerdere soorten insecten of andere dieren op af.
Onderzoek
Dit jaar start de gemeente met het toepassen van ecologisch beheer én gaan we onderzoeken welke
vormen van maaien het beste past bij de bermen en grotere gazons in dorpen. We gaan
inventariseren welke planten er groeien en welke dieren er leven. Op basis van deze informatie
kunnen we het beheer aanpassen op ‘wat goed is voor planten en dieren’. Daarnaast is het niet altijd
mogelijk om bermen op basis van ecologisch beheer te maaien. Zo zijn er bijvoorbeeld bermen
waarop veel bomen staan of bermen die te smal zijn. Daar is het op dit moment niet mogelijk om het
gemaaide gras af te voeren.


Gazons


Niet alleen bermen moeten gemaaid worden maar natuurlijk ook de gazons in de dorpen en de stad.
Voorheen werden alle gazons wekelijks gemaaid. Maar ook in dorpen en de stad zijn er gazons die
geschikt zijn om minder vaak te maaien. Bijvoorbeeld grote oppervlakten die bij een waterpartij
liggen of niet direct grenzen aan woningen. Van deze gazons worden de eerste één of twee meter
wekelijks gemaaid langs wegen en paden. De rest van het gras op deze gazons blijft staan en wordt
twee of drie keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

 

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…