Terug naar Verenigingen nieuws

De familie De Jong, twee keer vier geslachten

Gepubliceerd op:
De familie De Jong, twee keer vier geslachten

Vier geslachten, het blijft altijd bijzonder. Met twee keer vier geslachten doet de familie De Jong er nog een schepje bovenop. Als wij schrijven Willem en Aukje de Jong-Miedema dan gaat er bij veel Berltsumers een lichtje branden. Samen met hun kroost woonden ze jarenlang op de hoek Buorren/Vermaningstrjitte. Het is al weer heel wat jaren dat Willem en Aukje in Zelhem wonen en intussen ging het leven door en kregen hun kinderen ook weer kinderen. Op foto 1 staan Jelle de Jong (Minnertsga), geboren 18-03-1919, zijn zoon Willem (Zelhem), geboren 06-01-1957, zijn kleinzoon Jelle Wim de Jong (Berltsum), geboren 20-06-1976 en achterkleinzoon Sven van 06-06-2010. Op foto 2 prijken Grietje Visser-Brolsma (Berltsum), geboren 07-04-1935, haar dochter Aukje de Jong-Miedema (Zelhem), geboren 15-02-1958, kleindochter Grietje Hulshof-de Jong (Drempt) en achterkleindochter Judith Hulshof, geboren 13-01-2011.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…