Terug naar Verenigingen nieuws

Cultuurhistorische Fietsroute

Gepubliceerd op:
Cultuurhistorische Fietsroute

Ondanks het winterweer wil SBB graag de Cultuurhistorische Fietsroute onder uw aandacht brengen. Een aantal jaar geleden is deze fietsroute ontwikkeld en leidt u door een gebied met grote cultuurhistorische waarden. Ook zonder enige historische kennis kunt u genieten van deze fietstocht die langs prachtige dorpen en mooie staten en stinsen loopt. De gehele fietsroute wordt bewegwijzerd door bordjes met oude fiets en richtingspijl. De Cultuurhistorische Fietsroute door de Gemeente Menaldumadeel is een initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen. De route staat duidelijk beschreven in een boekje, welke te verkrijgen is bij Willie Runia, Fūgelsang 18 te Berlikum. De tekst kunt u ook lezen via deze site onder 'Berlikumer Belangen'.

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…