Terug naar Verenigingen nieuws

Cultuurhistorische Fietsroute

Gepubliceerd op:
Cultuurhistorische Fietsroute

Ondanks het winterweer wil SBB graag de Cultuurhistorische Fietsroute onder uw aandacht brengen. Een aantal jaar geleden is deze fietsroute ontwikkeld en leidt u door een gebied met grote cultuurhistorische waarden. Ook zonder enige historische kennis kunt u genieten van deze fietstocht die langs prachtige dorpen en mooie staten en stinsen loopt. De gehele fietsroute wordt bewegwijzerd door bordjes met oude fiets en richtingspijl. De Cultuurhistorische Fietsroute door de Gemeente Menaldumadeel is een initiatief van acht verenigingen van dorpsbelangen. De route staat duidelijk beschreven in een boekje, welke te verkrijgen is bij Willie Runia, FŻgelsang 18 te Berlikum. De tekst kunt u ook lezen via deze site onder 'Berlikumer Belangen'.

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…