Terug naar Verenigingen nieuws

Cultuurhistorische fietsroute

Gepubliceerd op:
Cultuurhistorische fietsroute

Beste inwoners van Waadhoeke en verder iedereen die graag een fietstocht maakt.

De werkgroep Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel wil u
hierbij opnieuw of voor nieuwe inwoners van onze gemeente ter
kennismaking, attenderen op onze fietsroute.
De werkgroep is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende
dorpsbelangen van de vorige gemeente en heeft zowel het ontstaan
als het behoud van de Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel
tot doel.
De fietsroute is 45 km lang maar is naar behoefte in te korten.

Er is een routebeschrijving zowel in boekvorm als digitaal waarin u ook de bezienswaardigheden
langs de route kunt vinden. De fietstocht leidt door een gebied met grote cultuurhistorische
waarden waarin de ontstaansgeschiedenis van bijna 17 eeuw nog duidelijk terug te vinden is,
maar ook zonder enige historische kennis kunt u genieten van deze tocht die ook langs
prachtige dorpen, mooie Staten en Stinsen loopt.

De hele route wordt bewegwijzerd door
bordjes waarop een oude fiets en richtingspijl staan. Bovendien zijn langs de route enkele
infopanelen geplaatst met specifieke informatie over dat stukje op de route.
De fietsroute start in Leeuwarden, maar u kunt natuurlijk op alle plaatsen in de omgeving
“instappen”. De route gaat door Marsum, Ingelum, Bitgum, Bitgummôle, Berltsum, Wier,
Slappeterp, Menaam, Dronrijp en Ritsumazyl. Onderweg kunt u natuurlijk regelmatig
afstappen om rond te kijken, bijvoorbeeld om een kerk of dorp beter te bezichtigen of door
een park te lopen (b.v. het Hemmemapark in Berltsum). Ook kunt u de plek bekijken waar lang
geleden een State of Stins heeft gestaan.
Deze fietsroute, zo dicht bij huis in Waadhoeke, is echt de moeite waard en wij raden u aan
deze eens te proberen.

Voor informatie en een routebeschrijving:
Zoek op Google: Cultuurhistorische fietsroute Menaldumadeel. Je komt dan op de site van
Visit Friesland met daarop de route en de verkooppunten van de boekjes.( de bakkerij in
Menaam is ondertussen gesloten). Tevens is de route in GPX beschikbaar.
Verkooppunten zijn ook: minicamping en theetuin te Slappeterp, VVV Franeker, VVV
Harlingen, de bakker in Berltsum, minicamping de Brinkhoeve te Wier, Fryske
streekproducten winkel St.Annaparochie en VVV informatiepunt Leeuwarden.

Boekenmarkt XXL in Vermaning Berltsum op 10 juni

Er zijn weer veel nieuwe boeken binnen gekomen en de Vermaning is open op zaterd…

 

Jaarvergadering 2023 Stichting Berltsummer belangen (SBB)

Op 8 juni as. is het weer zo ver de jaarvergadering SBB. Ben je nieuwsgierig en…