Terug naar Verenigingen nieuws

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van het Cultuurplatform Waadhoeke reikte
wethouder Jan Dijkstra woensdagavond twee cheques uit. De gelukkige ontvangers waren
zangkoor Different Sound uit Minnertsga en cultureel bezoekerscentrum De Aerden Plaats
uit Oude Bildtzijl. Met deze actie wil de wethouder bekendheid geven aan een tijdelijke
coronasubsidie. Met deze subsidie steunt de gemeente culturele instellingen om het
contact met hun leden en vrijwilligers aan te halen en hun culturele activiteiten weer op te
pakken. De subsidie kan tot 15 oktober aangevraagd worden.
Culturele organisaties kunnen niet zonder hun leden en vrijwilligers. Juist in coronatijd is het heel
belangrijk dat de verbinding tussen vereniging en haar leden of tussen een instelling en haar
vrijwilligers in stand blijft. Door alle beperkende maatregelen en het verbod op groepsvorming was
dit erg lastig. Elkaar ontmoeten, samen muziek maken of anderszins cultureel bezig zijn, was niet
mogelijk. Met het risico op het afhaken van leden en/of vrijwilligers.
Daarom wil de gemeente verenigingen en instellingen hierbij helpen. De gemeente stelt een bedrag
per vereniging of instelling beschikbaar. Hiermee krijgen zij de (financiële) mogelijkheden met elkaar
in contact te blijven, hun leden een hart onder de riem te steken, elkaar te bedanken, etc. Hoe de
verenigingen en vrijwilligersinstellingen deze verbindingsbijdrage inzetten is aan hen.
Wethouder Jan Dijkstra van Cultuur: “Kultuur is de smaroalje fan de maatskippij. Ik bin tige bliid dat
we wer opstarte kinne nei in drege tiid. As gemeente dogge we ús bêst om ús rike kultuurfjild te
stypjen. Wy hoopje dat dizze subsydzje harren wer in stapke tichterby bringt om dat te dwaan dêr’t
se goed yn binne, harren muzikale en kulturiele aktiviteiten, en minsken bijelkoar bringe.”
De bijdrage is bedoeld voor de amateurkunstverenigingen en culturele instellingen die vallen onder
het gemeentelijk cultuurbeleid. Het gaat om 22 muziekverenigingen, 10 culturele instellingen met vrijwilligers, 35 zangverenigingen en 37 toneelverenigingen. De bijdrage per vereniging wordt
gebaseerd op het aantal leden of vrijwilligers, en is minimaal € 200 tot maximaal € 2.000.
De subsidie kan tot 15 oktober worden aangevraagd. Voor meer informatie over de regeling
‘tijdelijke subsidieregeling faciliteren verbinding met leden en vrijwilligers’ kunt u contact
opnemen met mevrouw Margaret Beckers via m.beckers@waadhoeke.nl . Een
aanvraagformulier kunt u ook bij haar aanvragen.

Foto's

Downloads

Bekijk ook

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…

 

Vrijdag 30 juli om 18.00: N384 weer open voor verkeer

Eerder informeerden wij u over de werkzaamheden die provincie Fryslân uitv…