Terug naar Verenigingen nieuws

Burgemeester feliciteert Dick van Dijk – vinder eerste kievitsei 2022 Waadhoeke

Gepubliceerd op:
Burgemeester feliciteert Dick van Dijk – vinder eerste kievitsei 2022 Waadhoeke

Dick van Dijk uit Stiens heeft het eerste kievitsei in Waadhoeke gevonden. Hij vond het
ljipaai op vrijdag 18 maart 2022 bij Menaam.

Burgemeester Marga Waanders feliciteerde de vinder op maandagmiddag 21 maart in het
gemeentehuis te Franeker. Van Dijk kreeg de oorkonde en het vindersloon van 15 euro. Van
Juwelier Kramer uit Franeker kreeg hij de mooie ‘sulveren ljip’.
Toen hij op zijn woon-werk-route bij Menaam kieviten zag, ging Dick van Dijk op zoek. Met
succes; hij vond het eerste ei in Waadhoeke! Op site van de Bond Friese Vogelwachten staat
zijn verhaal.