Terug naar Verenigingen nieuws

Breien jullie mee aan de SamenLoop voor Hoop Franeker?

Gepubliceerd op:
Breien jullie mee aan de SamenLoop voor Hoop Franeker?

Achter de schermen breien we driftig aan de organisatie van onze tweede SamenLoop voor Hoop. Met een stevige paarse draad, en mooi dat het wordt! Een sok is er niks bij. In stad en ommelanden gonst het al van de goede voornemens, maar nu, met nog ruim 4 maanden te gaan, wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen. 

Daarom een oproep aan iedereen die letterlijk zijn of haar beste beentje voor wil zetten in de strijd tegen kanker. Pak de pennen op en brei een team aan elkaar. Als familie, vriendengroep, bedrijf, vereniging enzovoort. Bedenk vervolgens samen acties die jouw team geld opleveren. De hele opbrengst, de vorige SamenLoop was dat € 67.000,00, gaat naar wetenschappelijk kankeronderzoek. Zou het niet fantastisch zijn als we dit bedrag gaan evenaren? Maar niet minder belangrijk, als we na afloop de conclusie mogen trekken dat het een fantastische ervaring was, met een traan en een lach.

Uitputtingsslag?
Schrik niet, je hoeft echt geen 24 uur achter elkaar te wandelen of te draven. De SamenLoop voor Hoop is een estafette, die je loopt met je team en waarbij je elkaar steeds afwisselt. Vooraf maak je een tijdschema, waarbij je rekening houdt met de conditie en de looplust van je teamleden. Alles mag, zolang er altijd minimaal 1 teamlid op de baan is.

Je team aanmelden
De ideale omvang van een team is 10-15 mensen. Je geeft je heel eenvoudig op via de website: samenloopvoorhoop.nl/franeker. Elk team heeft een teamcaptain, ons aanspreekpunt. Speciaal voor de teamcaptains organiseren we teamavonden, die je op ideeën brengen. Heel inspirerend. De eerstvolgende teamavond is dinsdag 12 maart in wijkgebouw De Terp, C.F. Engelhardstraat 28 in Franeker.
Lees intussen vooral ook de wegwijzer voor teams, magazine.tekstactief.nl/teamwegwijzer/.

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…