Terug naar Verenigingen nieuws

Bomenkap Bitgumerdyk

Gepubliceerd op:
Bomenkap Bitgumerdyk

Vandaag is er een groot aantal bomen gerooid op de Bitgumerdyk. Dit houdt verband met de vervanging van de riolering in de Slikkeleane, die via de Bitgumerdyk wordt aangesloten op de Bildtdyk. De riolering op de Bitgumerdyk loopt precies onder deze bomenrij en kon niet worden verlegd vanwege de aanwezige leidingen en kabels. Op de foto’s ziet u de kaalslag die heeft plaatsgevonden.
Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…