Terug naar Verenigingen nieuws

bespreken concept Dorpsvisie (zoom)

Gepubliceerd op:
bespreken concept Dorpsvisie (zoom)

Samen naar een nieuwe dorpsvisie.

Op 21 januari dit jaar is er een interactieve avond gehouden om informatie uit het dorp op te halen voor de nieuwe dorpsvisie. Daarna heeft een aantal weken een digitale enquête opengestaan voor de dorpsbewoners om hun ideeën in te brengen.

De opgehaalde informatie heeft de werkgroep samen met andere informatie over Berltsum verwerkt tot een eerste concept dorpsvisie Berltsum. De visie bestaat uit een integraal verhaal, waarna de onderwerpen woon- en leefkwaliteit, ondernemend, bereikbaar, vitaal en veerkrachtig, natuurlijk en duurzaam verder zijn uitgewerkt. Jullie input op deze conceptvisie is van belang, omdat het niet alleen een visie is over het dorp maar vooral ook van het dorp!

De werkgroep hoort graag van jullie of de visie compleet is of dat er nog onderwerpen missen. We nodigen daarom alle belangstellenden uit om op 1 juli mee te praten in een digitale bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden, door een mail te sturen naar dorpsvisieberltsum@gmail.com. U ontvangt dan de conceptvisie en een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Hierbij nodigen wij u uit om 1 juli met ons in gesprek te gaan!

Werkgroep dorpsvisie Berltsum

 

Samen naar een nieuwe dorpsvisie.

Op 21 januari dit jaar is er een interactieve avond gehouden om informatie uit het dorp op te halen voor de nieuwe dorpsvisie. Daarna heeft een aantal weken een digitale enquête opengestaan voor de dorpsbewoners om hun ideeën in te brengen.

De opgehaalde informatie heeft de werkgroep samen met andere informatie over Berltsum verwerkt tot een eerste concept dorpsvisie Berltsum. De visie bestaat uit een integraal verhaal, waarna de onderwerpen woon- en leefkwaliteit, ondernemend, bereikbaar, vitaal en veerkrachtig, natuurlijk en duurzaam verder zijn uitgewerkt. Jullie input op deze conceptvisie is van belang, omdat het niet alleen een visie is over het dorp maar vooral ook van het dorp!

De werkgroep hoort graag van jullie of de visie compleet is of dat er nog onderwerpen missen. We nodigen daarom alle belangstellenden uit om op 1 juli mee te praten in een digitale bijeenkomst.

U kunt zich aanmelden, door een mail te sturen naar dorpsvisieberltsum@gmail.com. U ontvangt dan de conceptvisie en een link om deel te nemen aan de online bijeenkomst.

Hierbij nodigen wij u uit om 1 juli met ons in gesprek te gaan!

Werkgroep dorpsvisie Berltsum

 

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…