Terug naar Verenigingen nieuws

Berltsumer schoolkinderen planten bloembollen

Gepubliceerd op:
Berltsumer schoolkinderen planten bloembollen

Berltsumer schoolkinderen planten bloembollen
In Berltsum maakt de werkgroep Natuerlik Ferskaat zich sterk voor meer biodiversiteit. Door allerlei oorzaken, zoals vervuiling, commerciële landbouw, meer bebouwing en minder groen in de tuinen komt er steeds minder ruimte voor insecten zoals bijen en vlinders. Bijen en andere insecten zijn onmisbaar in de voedselketen omdat groente en fruit zonder bestuiving niet kan groeien. Daarom is het zo belangrijk om de leefruimte voor insecten te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het zaaien of planten van bloeiende bloemen en struiken.

De werkgroep heeft besloten om samen met schoolkinderen bollen van de boerenkrokus te planten. De boerenkrokus breidt zich gemakkelijk uit en heeft veel stuifmeel en nectar voor bijen en andere insecten in een periode dat er nog niet veel bloeit. Daardoor is dit een duurzame manier om de leefruimte voor bijen en andere insecten te vergroten.

Beide Berltsumer scholen zijn enthousiast over het idee om bloembollen te planten. Er zijn twee momenten gepland waarop de kinderen aan de slag gaan, begeleid door vrijwilligers van Stichting Hemmemapark en van de werkgroep Natuerlik Ferskaat.

Op 11 oktober van 13.00-14.00 uur gaan de kinderen van groep 7/8 van Lyts Libben aan de slag op het grasveld van Hemmemastate en aan de Wiersterdyk langs het fietspad.

Op 25 oktober van 13.00-14.00 uur planten de kinderen van groep 8 van De Fûgelsang bollen aan de Bitgumerdyk en aan de Kleasterdyk, beide langs het voetpad. Ieder voorjaar bloeit er in het Hemmemapark al stinsenflora zoals de boerenkrokus, het dubbel sneeuwklokje, de vingerhelmbloem en het zomerklokje. Dit jaar zullen de vrijwilligers daar nog extra krokusbollen bij planten.

Door deze acties zal Berltsum in februari/maart op meerdere plaatsen opgevrolijkt worden door lila bloeiende boerenkrokussen tussen het gras. Het planten van deze bollen is immers niet alleen goed voor vergroting van de biodiversiteit, ook kan iedereen die langs de locaties fietst of loopt van de bloei genieten. De kinderen kunnen dan trots terugkijken op hun plantactiviteit.

Meer informatie: Namens de werkgroep Natuerlik Ferskaat, Maartje van Sluis, mvansluis@hotmail.com, tel. 0518-461777

 

De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

De gemeente Waadhoeke heeft gisteravond het definitieve akkoord gegeven op het r…

 

Flessenactie Brede school t.b.v. vernieuwen speeltuin

De speeltuin wordt vernieuwd. Er zijn mooie plannen die we graag willen realiser…