Terug naar Verenigingen nieuws

Bericht van het Sug

Gepubliceerd op:
Bericht van het Sug

Vanaf 1 september kunt u weer terecht op de spreekuren van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten kortweg Sug. Dit voor mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale zekerheid zoals hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen zoals b.v. huur Ė en zorgtoeslag, belastingen, aanvragen voor een uitkering. Dit is kosteloos voor mensen die nergens anders terecht kunnen en geen lid zijn van een bond o.i.d. U kunt terecht in Franeker in de Skule iedere maandag van 14.00/16.00 uur, in Harlingen in het Vierkant iedere maandag van 14.00/16.00 uur, in Berlikum in het groene kruis gebouw de 2de en 4de dinsdag v.d. maand van 14.00/16.00 uur, in St. Annaparochie in Ons Huis de 1ste en 3de donderdag van de maand van 15.00/17.00 uur, op Terschelling via telefonische afspraak. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van sozawe-nw-fryslan.nl/cliŽntenplatforms

Foto's verkleedavond online bestellen tot 15 oktober 2022

De foto''s die gemaakt zijn tijdens de verkleedavond staan niet tussen de foto''…

 

Kerstmarkt op zaterdag 26 november in Vermaning

Veel bewoners uit Berltsum en omstreken herinneren het nog: de prachtige boekenm…