Terug naar Verenigingen nieuws

Bericht van het Sug

Gepubliceerd op:
Bericht van het Sug

Vanaf 1 september kunt u weer terecht op de spreekuren van het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten kortweg Sug. Dit voor mensen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale zekerheid zoals hulp bij het invullen van formulieren en aanvragen zoals b.v. huur Ė en zorgtoeslag, belastingen, aanvragen voor een uitkering. Dit is kosteloos voor mensen die nergens anders terecht kunnen en geen lid zijn van een bond o.i.d. U kunt terecht in Franeker in de Skule iedere maandag van 14.00/16.00 uur, in Harlingen in het Vierkant iedere maandag van 14.00/16.00 uur, in Berlikum in het groene kruis gebouw de 2de en 4de dinsdag v.d. maand van 14.00/16.00 uur, in St. Annaparochie in Ons Huis de 1ste en 3de donderdag van de maand van 15.00/17.00 uur, op Terschelling via telefonische afspraak. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van sozawe-nw-fryslan.nl/cliŽntenplatforms

Hulp vóórdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…