Terug naar Verenigingen nieuws

Afstand doen van erfrecht

Gepubliceerd op:
Afstand doen van erfrecht

Bij het Steunpunt van het Sug in het Groene Kruisgebouw in Berlikum iedere 2de en 4de dinsdag van de maand van 14/16 uur kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde. Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. Zoals gebeurde in de onderstaande situatie. De familie Epema krijgt een rekening binnen van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). In de begeleidende brief staat dat de zorgindicatie voor meneer Epema al een tijd geleden veranderd is en dat het CAK een navordering doet van € 1.500,-. Grote schrik bij mevrouw Epema en de kinderen. Het gaat om hun echtgenoot en vader die enkele maanden geleden overleden is. Het bedrag kunnen ze niet betalen van de nabestaandenuitkering. Er zijn ook nog enkele andere schulden die meneer Epema heeft nagelaten. Is het mogelijk om deze schulden en de navordering van het CAK kwijtgescholden te krijgen? Of moeten ze als erfgenamen opdraaien voor deze schulden? Met deze vragen gaat mevrouw Epema met haar oudste zoon naar het spreekuur van vrijwillige hulpverleners. De spreekuurhouder vertelt dat een regeling met het CAK en de andere schuldeisers om kwijt te schelden niet eenvoudig en ook niet heel kansrijk is. Er is een andere mogelijkheid. Mevrouw Epema en de kinderen kunnen afstand doen van hun erfenis en in dit geval dus van de schulden. Er zijn immers meer schulden dan baten. Ze kunnen dat doen via een verklaring bij de rechtbank waarmee ze de erfenis verwerpen. Normaal gesproken moet daarvoor griffierecht betaald worden van 111 euro. Maar omdat de Epema’s een minimuminkomen hebben kunnen ze vrijgesteld worden van griffiegeld. Een tweede mogelijkheid is om via de griffie van de rechtbank de erfenis te aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dat betekent dat alle boedel verkocht of getaxeerd wordt, maar dat je nooit meer schulden hoeft te betalen dan het bedrag voor de boedel dat je erft. Een erfgenaam heeft overigens drie maanden na het overlijden de tijd om te beslissen of je de erfenis aanvaardt. Dat heet het recht op beraad. Het afzien van de erfenis kan ook via een notaris geregeld worden maar dan ben je duurder uit dan het zelf regelen bij de rechtbank. De spreekuurhouder adviseert om de eerste mogelijkheid te kiezen: het verwerpen van de erfenis. Afgesproken wordt dat de spreekuurhouder meegaat naar de rechtbank om de verklaring aan te vragen. Mevrouw Epema en haar zoon gaan gerustgesteld naar huis.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…