Terug naar Verenigingen nieuws

Afronding project cultuurhistorische wandelroutes.

Gepubliceerd op:
Afronding project cultuurhistorische wandelroutes.

De Heidemij heeft als afronding van hun betrokkenheid bij de Cultuurhistorische wandelroute een appelboom geschonken. Zij hebben waardevolle adviezen gegeven bij de aanleg van de loopbrug in de Koekoeksleane en een bijdrage voor de realisering van het totale project. Bauke Wiersma, namens SBB en Matthé van Hout, namens Stichting Hemmema hebben samen met vertegenwoordigers van de Heidemij en Arcadis de boom geplant bij het Krűswetter. Daarnaast hebben ook de Provincie Fryslân, Wonen Noordwest Friesland, de RABO-bank, ANWB-fonds, de gemeente Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen een belangrijke bijdrage geleverd. De Stichting Hemmema neemt het onderhoud van de paden voor haar rekening en ontvangt hiervoor een jaarlijkse donatie van Stichting Berlikumer Belangen. Dat het project Cultuurhistorische Wandelroutes van circa €50.000,= kon worden gerealiseerd en vervolgens kan worden onderhouden, is ook in belangrijke mate te danken aan alle inwoners van Berltsum door hun jaarlijkse donatie aan Stichting Berlikumer Belangen. Daarvoor hartelijk dank. Namens SBB en SH

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie in de vorige editie van deze dorpskrant hebben kunnen lezen, zijn w…

 

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport,

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport, ontwikkel jezelf en krijg je …