Terug naar Verenigingen nieuws

Actie of activiteit organiseren? Vraag subsidie aan bij gemeente Waadhoeke!

Gepubliceerd op:
Actie of activiteit organiseren? Vraag subsidie aan bij gemeente Waadhoeke!

Een culturele middag organiseren? Een sport- of spelactiviteit? Een burendag? Of bloemenactie voor de buurt? Vraag subsidie aan! Gemeente Waadhoeke heeft namelijk de subsidieregeling kleinschalige ontmoetingsactiviteiten. Iedereen met een idee voor een sociale actie of activiteit voor wijk of dorp, kan een subsidieaanvraag indienen. Per initiatief kunt u maximaal € 750,- aanvragen. Een lager bedrag mag ook. Subsidie aanvragen kan vanaf 15 augustus, digitaal of per post. 

Voor wie is de subsidie?

De subsidiemogelijkheid is er voor iedereen in de gemeente die graag een activiteit of actie organiseert voor inwoners van dorp of wijk. Het mag een initiatief zijn van een vereniging, inwoner of bijvoorbeeld de plaatselijke bakker. De regeling is er voor en met iedereen.

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Elke activiteit of actie waarbij inwoners van dorp of wijk elkaar ontmoeten, komt in aanmerking voor subsidie. Verder geldt dat de activiteit nog niet is gestart op het moment dat u subsidie aanvraagt. En dat u deze vóór 1 juli 2023 organiseert. Door corona waren er helaas weinig ontmoetingen en activiteiten. Gelukkig is er weer meer mogelijk. Waadhoeke ondersteunt uw actie of activiteit graag.

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per actie of activiteit mag u een bedrag van maximaal € 750,- indienen. Een lager bedrag mag ook. Er is een totaalbedrag van € 40.000,- beschikbaar voor alle ontmoetingsactiviteiten. Dat bedrag verdelen we op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dien de aanvraag daarom zo snel als dat lukt, in.

 

Hoe werkt de aanvraag?

  • U kunt de aanvraag digitaal invullen en indienen via de website www.waadhoeke.nl
  • U mag het formulier ook uitprinten, invullen en per post opsturen naar de gemeente
  • Het formulier is vanaf 15 augustus beschikbaar op de website
  • Na afloop van de actie of activiteit geeft u aan hoe de actie was door de projectenkaart WatWaarWaadhoeke in te vullen. Die projectenkaart staat op www.waadhoeke.nl, gebruik de zoekterm WatWaarWaadhoeke

Waar komt de subsidie vandaan?

Het kabinet heeft een steunpakket beschikbaar gesteld om de negatieve gevolgen van corona op te vangen. Gemeente Waadhoeke heeft deze steun omgezet in de subsidieregeling. Uit gesprekken met wijken en dorpen

Open repetitie Drum- en Showfanfare DSG

Op donderdag  6 oktober houdt Drum- en Showfanfare DSG een open repeti…

 

Op e Roaster september staat online!

Met onder andere Berltsum yn bedriuw, MFC/ It Stedhûs en even voorstellen.