Terug naar Verenigingen nieuws

10 mei discussieavond alle inwoners Berltsum.

Gepubliceerd op:
10 mei discussieavond alle inwoners Berltsum.

10 mei discussieavond over Stichting of Vereniging Berlikumer Belangen. (Tendentieuze berichtgeving over de opzet van de vergadering op 11 april) Op de jaarvergadering van Stichting Berlikumer belangen zijn drie ingekomen brieven aan de orde geweest waarin gepleit is om de stichtingsvorm te veranderen in een vereniging. Hoewel de jaarvergadering goed was bezocht weet niet iedereen wat daar is besloten over dit onderwerp. Om misverstanden te voorkomen daarom het volgende: Stichting Berlikumer Belangen stelt het op prijs dat er verenigingen of personen zijn die kritisch meedenken over de wijze waarop de belangen van Berltsum het beste vertegenwoordigd kunnen worden. Wij willen daarom voldoende tijd reserveren om met de briefschrijvers van gedachten te wisselen over de onderliggende onvrede. Er is daarom een aparte vergadering belegd tussen Stichting Berlikumer Belangen en de briefschrijvers. Dezen zijn hier specifiek voor uitgenodigd. Het onderwerp stichting of vereniging zal niet aan de orde komen. Het verslag van deze vergadering zal openbaar gemaakt worden. Deze vergadering met de briefschrijvers is gepland op de 11 april. Daarnaast is er een vergadering gepland voor alle inwoners van Berltsum op 10 mei. Hier zal het vooral gaan over de wijze waarop de belangen van Berltsum het beste kunnen worden behartigd. Is een stichting of een vereniging voorwaarde om tot de beste resultaten te komen? Welke rol speelt een dorpsvisie daarin? Hoe moet de verkiezing van bestuursleden plaatsvinden? Hoe moet de verantwoording van het beleid en de financiën plaatsvinden enz. In 1969, ongeveer 42 jaar geleden is de stichtingsvorm in de plaats gekomen voor de verenigingsvorm. Notaris Posthumus heeft zich daarvoor beijverd. De heer F. Visser zal proberen op de vergadering aanwezig te zijn om de overwegingen van toen naar voren te brengen. In 1995 is een nieuwe opzet gekozen om de werkwijze van Stichting Berlikumer Belangen te vitaliseren. Ook de verkiezing van bestuursleden is toen op de schop gegaan. Na 15 jaar lijkt het goed om de toen gekozen opzet weer eens tegen het licht te houden. De heer Aagtjes is bereid gevonden om te vertellen over de overwegingen die in 1995 hebben geleid tot een andere opzet. Stichting Berlikumer Belangen hoopt op deze wijze u op voldoende wijze te hebben ingelicht over de afspraken die we op de jaarvergadering hebben gemaakt. Noteert u alvast de vergadering van 10 mei om 20.00 uur in het Heechhout in uw agenda. Stichting Berlikumer Belangen.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…