Terug naar Verenigingen nieuws

De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

Gepubliceerd op:
 De Proeftun wordt gerealiseerd; schep in de grond in 2022!

De gemeente Waadhoeke heeft gisteravond het definitieve akkoord gegeven op het realiseren van de proeftun.

SBB en de werkgroep is erg blij met dit resultaat. Weer een aanvulling op ons mooie dorp samen met een nieuwe Poiesz en MFC it stedhus derbij. Tige grutsk!!

We hebben als dorpsbelang en werkgroep een lang traject doorlopen om op het terrein van de voormalige openbare basisschool een prachtig veelzijdig  plan te realiseren. Er hebben verschillende initiatieven op dit terrein de revue gepasseerd waarvan de meesten het uiteindelijk niet gehaald hebben. Vanuit de stichting Noflik Wenje is in samenwerking met Stichting Berlikumer Belangen aangejaagd door het toenmalige pilotproject ondersteund door de VVD en de FNP alsnog een mooie eerste opzet gelanceerd voor een hofje voor ouderen. Ondanks dat het pilot project uiteindelijk gestrand is, er binnen de stichting Noflik Wenje treurig genoeg dhr. Klaas Postma ons is ontvallen en we de laatste jaren, zoals iedereen, behoorlijk hinder hebben ondervonden van de corona crisis en de maatregelen die daarin noodzakelijk waren hebben we het project toch gaande weten te houden.

Via en samen met de gemeente is er digitaal ruimte geboden aan de inwoners van Berltsum om mee te praten over het plan en daarnaast hebben we in de voetbalkantine van SC Berlikum zodra de maatregelen het toestonden een inloopmiddag/avond kunnen houden waar veel animo voor was. Daarnaast is er tijdens de jaarvergaderingen van Stichting Berlikumer belangen steevast aandacht besteed aan de laatste stand van zaken rond het project en is er ruimte geboden om vragen te stellen. Dat het leeft in het dorp is te merken door de imposante lijst met serieus geïnteresseerden en dorpsbewoners die de leden van de werkgroep steevast hebben weten te vinden. 

De woningen zijn compact ontworpen maar voelen niet klein aan doordat overal rekening is gehouden met ruimte die nodig is om op termijn goed zorg te kunnen verlenen, zijn levensloopbestendig, modulair uit te breiden en klimaatvriendelijk qua materiaalkeuzes en binnen installatie. Al met al is het echt een plan van, voor en door het dorp geworden waarbij we niet alleen met oogkleppen op hebben gekeken naar het terrein zelf en de plannen die daarvoor liggen maar er samen met de gemeente een breder plan uitgekomen is. In dit bredere plan is ook verkeerskundig gekeken naar wat een goede toekomstbestendige inrichting zou kunnen zijn van de wegen. Om dat de Van der Akkerstrjitte er sowieso grotendels uit zou moeten om de plannen voor extra parkeerruimte te realiseren is er op initiatief van de gemeente voor gekozen om de weg een beetje te draaien. Hierdoor wordt het kruispunt met de Boomsmastrjitte een stuk overzichtelijker, krijgen  de huidige bewoners er wat buitenruimte bij en is er de gelegenheid om langsparkeren voor bezoekers mogelijk te maken. Uiteraard zal dit langsparkeren niet vormgegeven worden op een manier die hinderlijk is voor het gebruik van de opritten van de huidige huurwoningen en de nieuw te realiseren opritten van de nieuwe woningen.

Bovendien zal er, ondanks de fakenews campagne op sociale media en in de brief die schijnbaar naar de raad is gestuurd, gewoon weer een stoep gerealiseerd worden aan de noordzijde van de Akkerstrjitte om ook te voet veilig te kunnen komen en gaan van en naar de woningen. In de kwekerijleane was er een plan om remmende maatregelen op te nemen. Hierbij liepen we tegen problemen aan met de bevoorrading van de tennisvereniging die zich aan de zuidkant van de weg bevind. Derhalve is er in samenspraak met de tennisvereniging voor gekozen om inplaats van de remmende maatregelen achter het huidige bosje langs een voetpad te realiseren zodat kinderen die vanuit de richting van  de Meseame of de Twibak komen op weg naar sport of school niet de Kwekerijleane over hoeven. Bovendien heb je met dit loopje door het bosje aansluitend op het parkje wat in het midden van de Proeftún gerealiseerd wordt een loopje door het groen wat na de oversteek voor de school langs in het groen vervolgd kan worden langs de voetbalvelden. Hier zal in de toekomst de Poeisz gerealiseerd worden waardoor men na de boodschapjes weer lekker door het groen terug kan kuieren naar de Proeftún.

Foto's

Downloads

Bekijk ook

Kerstviering 2022 ***HOOP en VERLANGEN***

Deze kerstviering wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie…

 

de Proeftun weer stap dichterbij

Wij zijn verheugd jullie mee te kunnen delen dat we eindelijk zover zijn dat het…

 

Op e Roaster september staat online!

Met onder andere Berltsum yn bedriuw, MFC/ It Stedhûs en even voorstellen.