Gepubliceerd op:

Respijtweekend voor Mantelzorgers

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Dit heeft geresulteerd in een algemene ondersteuning mantelzorg welke regionaal door Centrum Mantelzorg Waadhoeke en Harlingen wordt uitgevoerd. Een van de ondersteuningsmogelijkheden is het regionale respijtweekend. Dit weekend “vrij van zorgen’ wordt in 2022 voor de 7e keer georganiseerd!

Het doel van dit respijtweekend is om de (overbelaste) mantelzorger een weekend uit de zorgsituatie te halen en de mogelijkheid te bieden nieuwe energie op te doen. Dit respijtweekend is gericht op de mantelzorger zelf in plaats van de hulpvrager.

Een aantal reacties van eerdere deelnemers:

Het weekend relativeert omdat je de zorg deelt met andere mensen.

Ontspanning en inspanning moeten in balans zijn.

De saamhorigheid in de groep voelde als een warme deken.

Ik werd ontvangen als een gast en dat voelde heel fijn.

Met dit weekend kom ik tot mijzelf, ik kan weer voelen. De ontspanning is gelukt!

In het weekend van 23-25 september 2022 vindt het regionale respijtweekend plaats in het mooie Gaasterland,

De mantelzorger krijgt een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een kleine eigen bijdrage.

Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft en even niets 'moet'. De begeleiding bestaat uit medewerkers van het Centrum Mantelzorg.

Bent of kent u een (overbelaste) mantelzorger die toe is aan een respijtweekend of die dit goed zou kunnen gebruiken? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Annemieke Knijnenburg van Centrum Mantelzorg, De Skûle Welzijn tel. 0517-393750 

Alles mag op zaterdag!

Alles mag op zaterdag wordt op 2 juli aanstaande georganiseerd door It Piipskoft…

 

Fietstocht Waadhoeke

Zaterdag 3 september vindt de Waadhoeke fietstocht weer plaats. Er kan gekozen w…