Terug naar Verenigingen nieuws

(Wanneer) Gebruikt u uw moedertaal?

Gepubliceerd op:
(Wanneer) Gebruikt u uw moedertaal?

Waadhoeke is een uniek gebied waar de inwoners Nederlands, Fries, Bildts en Franekers spreken. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat je altijd je eigen taal gebruikt?

In opdracht van de gemeente doet een aantal studenten van NHL/Stenden vanaf 15 april onderzoek naar het gebruik van de memmetaal. Wanneer gebruiken we ‘ús memmetaal’ en wanneer niet? De gemeente nodigt haar inwoners graag uit om aan het onderzoek deel te nemen. Vanaf woensdag 15 april staat de vragenlijst online via www.waadhoeke.nl; invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten.

De gemeente is trots op de meertalige situatie en stimuleert haar inwoners ook graag om de eigen taal te spreken. Wethouder Taal, Jan Dijkstra vindt dat heel belangrijk: “We kinne ús it bêste uterje yn ús eigen taal. En ast dy goed uterje kinst, is dat goed foar it selffertrouwen. Dêr wurdst sterker fan.”

Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in waarom mensen niet altijd hun moedertaal blijven gebruiken. Waarom doen mensen dit wel of niet? Met de resultaten hoopt de gemeente drempels weg te kunnen nemen zodat iedereen in Waadhoeke zoveel mogelijk zijn eigen taal gebruikt. Het onderzoek loopt tot en met 10 mei. Voor de zomervakantie worden de resultaten bekend gemaakt.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…