Nieuws SBB

Nieuws

 Bestuursleden SBB gezocht 

Stichting Berltsumer Belangen (SBB) heeft zich ten doel gesteld op te komen voor het (inwoners) belang van Berltsum. Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan: wonen en werken, dorpsaanzicht, groen en overige voorzieningen, verkeer en vervoer, veiligheid etc. SBB treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties. Elke eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden. Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners.

Het bestuur van SBB bestaat uit een enthousiast en hecht team van 8 vrijwilligers. In verband met het reglementair aftreden van een aantal bestuursleden zijn wij met spoed op zoek naar

enthousiaste BESTUURSLEDEN

We zijn op zoek naar betrokken inwoners die bereid zijn hun talenten in te zetten voor de belangen van ons mooie dorp.

Ben jij of ken jij iemand die zich bestuurlijk in wil zetten of heb je inhoudelijk vragen over wat deze bestuursfunctie precies in houd neem dan gerust even contact op met onze voorzitter Erik Jansen (m) 06-23279629 of stuur even een kort mailtje naar het secretariaat via sbb@berltsum.com

 

 

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Eind oktober 2017 is er een overleg geweest van de Federatie dorpsbelangen gemeente Menameradiel in Blessum. Dit als voorbereiding op het gezamenlijk overleg met de gemeente. Tijdens het overleg zijn de volgende agendapunten besproken:
- hoe nu verder in de gemeente Waadhoeke,
- Lyts hofke,
- regiofunctie MFC Berltsum/Groene Kruis en
- busvervoer door de dorpen.

In mei 2018 wordt nog een vergadering gehouden in deze samenstelling. Het overleg met de gemeente was eind november 2017 waarin de meeste van deze agendapunten ook weer zijn besproken. Ook is nog besproken het onderhoud van het groen en de schelpenpaden, de komst van 120 arbeidsmigranten in Berltsum, rotonde Marsum, vaarweg Marsum en baggeren zijtak Van Harinxmakanaal bij Dronryp.

Tijdens een van onze vergaderingen zijn 2 bestuursleden van Stichting Hemmemapark bij ons op bezoek geweest. Zij komen een keer per jaar om het jaarverslag, de begroting en het financieel jaaroverzicht te bespreken. Ook kunnen wij over en weer informatie uitwisselen. Zo houden wij elkaar op de hoogte. Vanuit uw donatie geeft SBB jaarlijks een bijdrage aan stichting Hemmemapark.

 

Glasvezel in Berltsum!
BENT U AL VERBONDEN MET DE TOEKOMST?
Verbonden zijn met het internet is steeds belangrijker, 70% van het internet bestaat tegenwoordig uit filmpjes en dat kost veel bandbreedte om de snelheid erin te houden. Ook “zorg via internet”, YouTube kijken op meerdere tablets, beveiliging of camera’s via internet checken, dit alles kost veel bandbreedte. Het koper van KPN en Ziggo is hiervoor niet meer geschikt. We kunnen wachten op de deal die de provincie gemaakt heeft met Kabel Noord BV, maar de verwachting hiervan is dat dit voor Berltsum nog zeker 3 jaar gaat duren.

SBB is in contact gekomen met Glêsferbining BV (verlengstuk van de initiatieven
Dewaadhoekeopglas en Opsterlandopglas). Glêsferbining BV is momenteel in Dronryp een
glasvezelverbindingen aan het realiseren. Ook Skingen/Slappeterp is aangesloten bij ons overleg en
de bewoners van Skingen/Slappeterp hebben massaal aangegeven op glasvezelnetwerk aangesloten
te willen worden. Als SBB willen wij Berltsum ook graag snel op supersnel internet (1000 Mbitps up-
/download) aansluiten. Hiervoor hebben wij minimaal 300 intentieverklaringen (het is een
intentieverklaring, u zit dus nog nergens aan vast) nodig. Als wij die hebben dan zorgt Glêsferbining
BV ervoor dat Berltsum nog in 2018 op het glasvezelnetwerk wordt aangesloten. 

Aanmelden en informatie met betrekking tot snelheid en maandelijkse kosten kunt u vinden op:
www.berltsumopglas.frl. Nogmaals het is een intentieverklaring, u zit nog nergens aan vast. Arjan
Zeinstra van BAMZ heeft deze website belangeloos gemaakt. Op de website staat een teller, zo
kunnen wij zien hoe ver wij zijn met ons doel te halen. Het doel is minimaal 300 aanmeldingen, dus
graag DIRECT DOEN!!!


Tijdens de jaarvergadering 2018 op 5 april zullen 2 bestuursleden aftreden. Wij zijn dus op zoek
naar 2 nieuwe bestuursleden. Heb je interesse meld je dan aan via SBB@Berltsum.com of bel een
van de huidige bestuursleden. De telefoonnummers staan op www.berlikum.com/SBB/Bestuur.

Donateur van SBB
Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen van
donateurs kunnen wij ons werk doen. De jaarlijkse bijdrage is € 10,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@Berltsum.com.

Inloopspreekuur SBB
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook
iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd
het eerste punt van onze vergadering.