Nieuws SBB

Nieuws

 
 
Jaarvergadering 2023 is op 8 juni 2023 in het Stedhûs en wel om 20:00 uur

 

Ben je nieuwsgierig en ben je betrokken bij Berltsum, kom dan op 8 juni as om 20.00 uur naar it Stêdhûs voor de leuke en informerende vergadering.

Onderwerpen op de agenda zijn:

- De speeltuin,

- de Proeftûn (Lytse Húskes),

- Plan Berltsummer feart,

- Plan Siderius,

- MFC it Stêdhûs,

- zwerfboten Tichelaarsdyk.

 

 
Twee overhandigingen:
1) Piraten radio weekend opgebrachte geld voor de speeltuin bij de lagere school, super bedrag opgehaald door deze super piraten 🏴‍☠️
2) SBB heeft met een werkgroep een nieuwe dorpsvisie 2022-2030 gemaakt, deze is overhandigd aan een aantal raadsleden vd Waadhoeke
TDF en team bedankt voor de hulp en inzet tijdens het piraten weekend en deze feestelijke overhandiging 👌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Proeftun
 
Wij zijn verheugd jullie mee te kunnen delen dat we eindelijk zover zijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt voor ons project "De Proeftún". Weer een grote stap voor de woningontwikkeling in ons mooie Berltsum!
De ontwerpbestemmingsplannen kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit geldt ook voor het beeldkwaliteitsplan, dat is opgenomen in de eerste bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Berltsum – Kwekerijleane’.

 

Ga samen met Stichting Berltsummer belangenen (SBB) voor glasvezel!

Je heb vast het goede nieuws al gehoord: ook in Berltsum is supersnel glasvezel internet dichterbij dan ooit! Nu is het aan ons als inwoners om ervoor te zorgen dat 20% van de inwoners kiest voor een abonnement en het glasvezel er daadwerkelijk ook gaat komen. 

Aanmelden voor DELTA: http://aklam.io/kNu3Ub

Aanmelden voor Caiway: http://aklam.io/wtruLX              

Je komt terecht op de pagina van Caiway of DELTA. Je kunt hier gewoon je aanmelding verwerken; deze wordt automatisch toegewezen aan jouw vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is glasvezel internet eigenlijk? 

Glasvezel is de nieuwste en meest toekomstbestendige verbinding voor thuisinternet. Door middel van een flinterdunne draad van glas wordt het internet (en TV) signaal naar uw huis verzonden door snelle lichtsignaaltjes. Hierdoor kunnen, sneller dan bij traditionele technieken zoals coax en adsl, flinke hoeveelheden data worden verstuurd.  En dat heeft heel wat voordelen voor u als gebruiker!

 

Wat wordt er dan allemaal beter als ik glasvezel internet neem?  

  • Zeker nu we heel veel thuiswerken, in de cloud werken, videobellen en online vergaderen wil je dat je een goede en stabiele internetverbindinghebt.
  • Glasvezel biedt dat, zowel downloadals upload. Bij glasvezel zijn deze snelheden namelijk gelijk. Jouw upload wordt dus sowieso veel sneller ten opzichte van je huidige provider! 

De mogelijkheden van glasvezel zijn een stuk groter dan die van andere internet-technieken. Hiermee weet je dus zeker dat je niet alleen vandaag, 

  • maar ook de komende jaren voorzien bent van een toekomst-vast internetsignaal.
  • Waar ADSL maximaal 0,2 Gig kan leveren (en dat in theorie) en Coax tot 1 Gig (lang niet overal verkrijgbaar) levert glasvezel nu al abonnementen met snelheden tot maar liefst 8 Gig per seconde. En het mooie is: als je voor glasvezel kiest behoud je natuurlijk jouw huidige ADSL- en Coax aansluiting. Er is dus altijd een mogelijkheid om weer terug te stappen naar deze verbindingen.
  • Maar je zorgt dus wél voor meer keuzemogelijkhedenvoor jouw huis.  
  • Voor de gamers onder ons: de ping-rate is superlaag dus je hebt nog snellere responstijden tijdens het online gamen.

  

Waarom juist nu overstappen?  

Op dit moment is er een vraagbundeling gaande. Dat betekent dat je binnen deze periode sowieso geen aansluitkosten t.w.v. € 650 hoeft te betalen als je je bij één van de providers aanmeldt voor een jaarcontract. Natuurlijk ga je pas betalen als de glasvezel aansluiting aangelegd is en je de lijn kunt gebruiken. Daarnaast hebben de providers op dit moment superscherpe aanbiedingen: 

Maar ook na een actieperiode betaal je in veel gevallen een vergelijkbaar maandbedrag voor glasvezel ten opzichte van coax of ADSL. Dus stap over en profiteer van het internet van morgen voor de prijs van vandaag!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij DELTA ontvang je een superuitgebreide installatie tot in de nok inclusief een goed wifi netwerk op

 drie verdiepingen via een mesh-systeem. Daarnaast heb je al 1 Gig internet (1000 Mbps!) voor de messcherpe prijs van maar € 45 per maand. Dat is een baanbrekend scherp tarief voor dit pakket! Zo heb je dus al internet 1 Gig met ruim 50 TV-zenders voor € 57,50 per maand (na het 1e jaar € 65,00). Met DELTA heb je alle vrijheid; je kunt iedere maand jouw Flex-pakket uitbreiden óf juist beperken. Zo heb je altijd precies wat je nodig hebt en hoef je nooit teveel te betalen.

 

Aanmelden voor DELTA: http://aklam.io/kNu3Ub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Caiway betaal je de eerste zes maanden € 35 voor jouw Internet of Internet & TV pakket (daarna vanaf € 52,95 voor Internet & Televisie) én twaalf maanden ESPN Compleet voor maar € 5 per maand. Het eerste jaar krijg je bovendien drie slimme Wifi punten gratis in bruikleen (daarna € 3 per maand) voor een slim bekeken Wifi dekking in huis.

 

Aanmelden voor Caiway: http://aklam.io/wtruLX   

Meer internet voor dezelfde prijs? Dat kan! 

 

Stap je over op glasvezel? Voor de kosten hoef je het zéker niet te laten.  Kijk bijvoorbeeld in onderstaande tabel de reguliere tarieven van de providers (exclusief tijdelijke actiekortingen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?  

Overstappen is niet eng. Houd onze Facebook pagina, website en nieuwsbrieven in de gaten voor een aantal tips. Heb je nog vragen? Loop gerust even binnen bij een Glasvezel Informatie Punt om deze te beantwoorden. Deze bevindt zich op de volgende locatie: Van Harenstraat 18 in Sint Annaparochie & Dijkstraat 9 in Franeker

 

Stap over naar de toekomst 

Waarom zou u voor hetzelfde geld niet voor een veel beter en stabieler product gaan? Meld je vandaag nog aan (via onze club!) voor glasvezel en kies voor de toekomst! 

 

Het bestuur van Stichting Berltsummer Belangen (SBB)

 

Woningstichting Noordwest Friesland
Informatief overleg met Mark Jongbloed voor inzicht toewijzingsbeleid, huurbeleid en toekomstvisie
Datum; 08-04-2022
NWF is onderdeel van Friesland huurt. Hier zitten ook andere woningcorporaties in als bv. Acolade
en Elkien en is er geen gebiedsbeperking.
Het gebied voor toewijzing is dus erg breed. Iedere (huur) woningzoekende kan zich in elke
gemeente in Nederland in laten schrijven. Het voordeel van de samenwerking tussen de coöperaties
en voor woningzoekenden is dat men zich maar 1 keer in hoeft te schrijven als zoekende naar een
(sociale) huurwoning.
Hierbij wordt het “normale” voorrang en toewijzingsbeleid gehanteerd. Langst ingeschrevene,
urgentie enz. enz.
Daardoor is het best mogelijk dat iemand uit bv Eindhoven die langer ingeschreven staat, en op de
hoogte gehouden wordt van vrijgekomen woningen, kan beslissen om hier te huren. Het op de
hoogte stellen van vrijgekomen woningen is dus onafhankelijk van waar je woont.
De wachtlijst voor actief woningzoekenden is in deze regio maximaal 2 jaar. Dat ik aanmerkelijk
korter dan grote delen van Nederland.
Dit staat los van de inschrijvingsdatum, waarbij velen zich al inschrijven om op de wachtlijst te
komen, zonder actief woningzoekend te zijn.
Hier speelt perceptie een grote rol. Praktijk is dat als een woning in bv Berlikum vrijvalt, er vaak
beperkt of helemaal niet gereageerd wordt door personen uit eigen dorp. De personen die dan wel
reageren, staan niet bij de 1e 15 of 25 personen die reageren.
Op dit moment zijn de (aan)vragen voor een vrijgekomen woning het meest te zien in St
Annaparochie en Dronrijp. Daar zijn de wachtlijsten langer.
Betreffende de toewijzing heb je ook te maken met prestatie afspraken van de gemeente. Hierbij
wordt altijd wel gekeken naar de grote van de gemeente. Er is ook intensief overleg met gemeente,
maar uiteindelijk blijft het NWF die uiteindelijk bepaald. Wel zit je hier met afspraken en bepalingen,
waarbij bv. Personen die door het COA zijn aangemeld, binnen een periode van zoveel dagen een
woning toegewezen moeten krijgen. Arbeidsmigranten volgen de “normale” inschrijving en daar
wordt ook niet gekeken naar percentages en hoeveelheden in een bepaalde buurt.
Het beleid van de NWF wordt voor een groot deel bepaald door de bewonersraad (huurders).
Er wordt altijd gekeken hoe de samenstelling van bv het gezin is ten opzichte van welke woning dan
geschikt is.
Als we kijken naar toewijzingen van andere doelgroepen (statushouders, Oekrainers, urgentie enz.
enz.) dan is het zo dat na 2 jaar deze doelgroep verwijzing niet meer van toepassing is. Een
statushouder die dus 2 jr in een woning zit is dan geen statushouder als zodanig meer. Hierdoor kan
het % wat als allochtoon wordt gezien door de gemeenschap beïnvloed worden. Hier is dan dus
sprake van een Nederlands gezin. Dit bepaald ook de perceptie van de verhouding in een bepaalde
wijk.
Het percentage hoeveelheid “wat gezien wordt als” buitenlander wordt niet gemonitord. Dit is
omdat woningcorporaties niet op identiteit of afkomst mogen registreren.
NWF heeft geen plannen om op korte termijn huurwoning bij te bouwen. Hierbij wordt de
woningmarkt op langere tijd bekeken, en ook de bewegingen in de regio. NWF verwacht naar de
toekomst toe geen extra woningen nodig te zijn, en ziet op langere termijn geen tekorten op
huurwoningen.
De aandacht gaat meer uit naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de
leefbaarheid.
Over het algemeen zie je in de regio een vergrijzing van de bevolking. Het probleem van het
aanpakken van deze vergrijzing (behoefte aan toekomstbestendige woningen) is voor
woningbouwcoöperaties moeilijk op te vangen. Het gaat over het algemeen om sociale
huurwoningen, waarbij er een inkomensgrens is. Voor velen is het zo dat het inkomen te hoog is om
voor sociale huurwoningen van coöperaties in aanmerking te komen.
Beetgum; Beetgum/Beetgumermolen is op dit moment een uitzondering. In Beetgum vindt veel
sloop plaats van bestaande huurwoningen, en wordt er ook niet bijgebouwd. Hierdoor hebben
inwoners van Beetgum/Beetgumermolen onevenredig geen kans op een huurwoning en worden
teveel jongere Beetgummers gedwongen elders onderdak te vinden. Door de te grote afname van
huurwoningen aldaar is daar het beleid dat er een voorrangspositie is op vrijgekomen
huurwoningen.
Jongeren tot 23 hebben nog geen recht op toeslag, jongerenwoningen zijn er wel, maar vaak niet in
“eigen” dorp. Jongeren die het huis uitwillen reageren vaak niet op vrijgekomen woningen voor
jongeren, omdat ze niet buiten eigen dorp willen.
Ook hier zie je dat jongeren op de lijst vaak niet reageren op vrijgekomen woningen.
Integratie/leefbaarheid; Bij ontwikkelplannen die plaatsvinden voor woningen wordt niet gekeken
naar combinaties van koop en huurwoningen. (concentratie van huurwoningen). NWF kijkt wel naar
combinatie koop/huur in de vorm van verkopen van huurwoningen om in buurten een combinatie te
krijgen. Dit is in feite jammer. Een combinatie van huur/koop in nieuwe wijken, gecombineerd met
verkoop in bestaande huurwijken, om concentraties te voorkomen en verscheidenheid/integratie te
verhogen is niet aan de orde. Probleem hierbij is ook dat als de coöperatie een huurwoning verkoopt
en dit is een gezinswoning, dat er dan een nieuwe gezinswoning voor in de plaats moet komen. Dus
vrijheid in bouw is hierbij ook een beperking.
De grootste wensen voor WNF liggen op gebied van;
Leefbaarheid;
• Meer doen aan beschermd wonen
• Inkomensgrens (hoger ivm beperkte toewijzing sociale huurwoningen obv inkomen)
• Meer kunnen doen voor mensen met “rugzakjes”
• Integratie
• Meer kunnen doen met bijzondere situaties
Aanspreekpunten voor buurtverenigingen/dorpsbelangen;
Contacten;
Willem Seepma en/of Anja Boersma NWF.
• Voor Cijfers (opvragen aantallen, percentages, enz)
• Contacten en uitnodigen voor dorpsbelangen
• Gesprekken over leefbaarheid in de breedste zin
• Navraag

 

De jaarvergading SBB is weer geweest.

Beste dorpsbewoners, ondanks de late vermelding op de sociale media mogen we terugkijken op een geslaagde avond.

Middels drone beelden hebben we het dorp virtueel doorlopen en hebben we een beeld kunnen geven en vormen van projecten die gestart zijn zoals it stedhus,, in ontwikkeling zijn, de proeftun en de dorpsvisie en de plannen om sport en spel voor alle doelgroepen te te ontwikkelen. Hiervoor zal; een een nieuwe werkgroep worden samnegesteld gesteld uit de verschillenden stakeholders binnen Berltsum.Kort om we geane troch!

De begroting 2022  is weer vastgesteld zonder grote verschillen. De verwachting is in 2022 ook weer af te sluiten met een klein positief resultaat.

Voor de reserves wordt gezocht naar een goede bestemming zie ook de notulen van de vergadering. Ook de financiele jaarcijfers 2021 zijn weer vastgesteld, na controle van de kas commissie, en deze zijn goedgekeurd.

Hieronder de presentatie, de notulen van de vergadering.

Hartelijk dank voor alle bezoekers, vrijwilligers en belangstellenden, het bleef nog lang gezelling in het Hechhout na de vergadering.

Er werdt nog gebrainstormd en er snode plannen voor de toekomst besproken, in informele sfeer, onder genot van een borreltje.

Berltsum giet troch!


Bedankt namens het bestuur van SBB.

Met vriendelijke groet,

 

René van der Graaf

Secretariaat Berltsumer Belangen

 

Hij staat weer op de agenda voor dit jaar de SBB jaarvergadering

 

Na een lange tijd van coronamaatregelen zijn we verheugd jullie allen weer mee te kunnen delen dat we in Berltsum ook weer voornemens zijn een jaarvergadering te gaan houden. Hierbij willen we u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de jaarvergadering willen we u meenemen middels een mooie powerpoint met alle mooie projecten die in Berltsum staan te gebeuren zoals it Stedhus, de Proeftun, de nieuwe dorpsvisie en nog vele andere projecten. Wij zien u graag.

Gegegevens als begroting 2022 en het financieel jaarverslag 2021 staan hierboven als download beschikbaar.

De toegang is gratis mocht u verhinderd zijn kunt u zich afmelden op de contakt gegevens op deze pagina onder bestuur.

 

Datum: Woensdag 13 April 2022

Locatie: Doarpshus it Heechhout, Sportleane 5 te Berltsum

Bijlage: Agenda Jaarvergadering 2022

 

Met vriendelijke groet,

 

René van der Graaf

Secretariaat Berltsumer Belangen

 

 

 

Hij is weer geweest de jaarvergadering 2021 van SBB.

Op 23 september was er weer de jaarveragdering van SBB . Een leuke informatieve avond over wat er is gedaan in Berlikum en wat er staat te gebeuren. De 31 belangstellenden hebben zich laten informeren. . De koffie en de borrel na afloop waren weer traditioneel. Hieronder vind je het jaarverslag  van 2019 en 2020 gecombineerd. Dit omdat de jaarvergadering van 2020 niet kon worden gehouden op de regluliere manier door Corona.

Het was een geslaagde avond waar we o.a de proeftun status MFC en de conceptversie vande dorpsvisie is besproken. Daarnaast ook de vernieuwingen van de speeltun zijn besproken. Een mooie afsluiter van de avond kort om we hebben niet stil gezeten in het corona jaar.

Zie hieronder het jaarverslag, finacieel jaarverslag 2019 & 2020 , begroting 2021 en presentatie van deze avond.

  


Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van de jaarverslagen en verder vragen wat er speelt in het mooie dorp Bertsum,kom dan even langs op de reguliere vergaderingen op de 1e maandag van de maand om 19:30 uur voor het inloop half uurtje. We helpen u dan graag.

 

 Bestuursleden SBB gezocht 

Stichting Berltsumer Belangen (SBB) heeft zich ten doel gesteld op te komen voor het (inwoners) belang van Berltsum. Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan: wonen en werken, dorpsaanzicht, groen en overige voorzieningen, verkeer en vervoer, veiligheid etc. SBB treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties. Elke eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden. Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners.

Het bestuur van SBB bestaat uit een enthousiast en hecht team van 8 vrijwilligers. In verband met het reglementair aftreden van een aantal bestuursleden zijn wij met spoed op zoek naar

enthousiaste BESTUURSLEDEN

We zijn op zoek naar betrokken inwoners die bereid zijn hun talenten in te zetten voor de belangen van ons mooie dorp.

Ben jij of ken jij iemand die zich bestuurlijk in wil zetten of heb je inhoudelijk vragen over wat deze bestuursfunctie precies in houd neem dan gerust even contact op met onze voorzitter Erik Jansen (m) 06-23279629 of stuur even een kort mailtje naar het secretariaat via sbb@berltsum.com

Nieuws van Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

Eind oktober 2017 is er een overleg geweest van de Federatie dorpsbelangen gemeente Menameradiel in Blessum. Dit als voorbereiding op het gezamenlijk overleg met de gemeente. Tijdens het overleg zijn de volgende agendapunten besproken:
- hoe nu verder in de gemeente Waadhoeke,
- Lyts hofke,
- regiofunctie MFC Berltsum/Groene Kruis en
- busvervoer door de dorpen.

In mei 2018 wordt nog een vergadering gehouden in deze samenstelling. Het overleg met de gemeente was eind november 2017 waarin de meeste van deze agendapunten ook weer zijn besproken. Ook is nog besproken het onderhoud van het groen en de schelpenpaden, de komst van 120 arbeidsmigranten in Berltsum, rotonde Marsum, vaarweg Marsum en baggeren zijtak Van Harinxmakanaal bij Dronryp.

Tijdens een van onze vergaderingen zijn 2 bestuursleden van Stichting Hemmemapark bij ons op bezoek geweest. Zij komen een keer per jaar om het jaarverslag, de begroting en het financieel jaaroverzicht te bespreken. Ook kunnen wij over en weer informatie uitwisselen. Zo houden wij elkaar op de hoogte. Vanuit uw donatie geeft SBB jaarlijks een bijdrage aan stichting Hemmemapark.

 

Glasvezel in Berltsum!
BENT U AL VERBONDEN MET DE TOEKOMST?
Verbonden zijn met het internet is steeds belangrijker, 70% van het internet bestaat tegenwoordig uit filmpjes en dat kost veel bandbreedte om de snelheid erin te houden. Ook “zorg via internet”, YouTube kijken op meerdere tablets, beveiliging of camera’s via internet checken, dit alles kost veel bandbreedte. Het koper van KPN en Ziggo is hiervoor niet meer geschikt. We kunnen wachten op de deal die de provincie gemaakt heeft met Kabel Noord BV, maar de verwachting hiervan is dat dit voor Berltsum nog zeker 3 jaar gaat duren.

SBB is in contact gekomen met Glêsferbining BV (verlengstuk van de initiatieven
Dewaadhoekeopglas en Opsterlandopglas). Glêsferbining BV is momenteel in Dronryp een
glasvezelverbindingen aan het realiseren. Ook Skingen/Slappeterp is aangesloten bij ons overleg en
de bewoners van Skingen/Slappeterp hebben massaal aangegeven op glasvezelnetwerk aangesloten
te willen worden. Als SBB willen wij Berltsum ook graag snel op supersnel internet (1000 Mbitps up-
/download) aansluiten. Hiervoor hebben wij minimaal 300 intentieverklaringen (het is een
intentieverklaring, u zit dus nog nergens aan vast) nodig. Als wij die hebben dan zorgt Glêsferbining
BV ervoor dat Berltsum nog in 2018 op het glasvezelnetwerk wordt aangesloten. 

Aanmelden en informatie met betrekking tot snelheid en maandelijkse kosten kunt u vinden op:
www.berltsumopglas.frl. Nogmaals het is een intentieverklaring, u zit nog nergens aan vast. Arjan
Zeinstra van BAMZ heeft deze website belangeloos gemaakt. Op de website staat een teller, zo
kunnen wij zien hoe ver wij zijn met ons doel te halen. Het doel is minimaal 300 aanmeldingen, dus
graag DIRECT DOEN!!!


Tijdens de jaarvergadering 2018 op 5 april zullen 2 bestuursleden aftreden. Wij zijn dus op zoek
naar 2 nieuwe bestuursleden. Heb je interesse meld je dan aan via SBB@Berltsum.com of bel een
van de huidige bestuursleden. De telefoonnummers staan op www.berlikum.com/SBB/Bestuur.

Donateur van SBB
Ook u kunt iets voor Berltsum betekenen door donateur te worden van SBB. Door de bijdragen van
donateurs kunnen wij ons werk doen. De jaarlijkse bijdrage is € 10,00. Wilt u donateur worden meld u dan aan bij onze penningmeester of via de mail naar SBB@Berltsum.com.

Inloopspreekuur SBB
Wij vergaderen altijd op de eerste maandag van de maand en beginnen om 19.30 uur. Hebt u ook
iets te melden aan of te overleggen met SBB kom dan ook eens op het inloopspreekuur dit is altijd
het eerste punt van onze vergadering.