Bestuur

Stichting Berlikumer Belangen (SBB) heeft zich, net als in vele andere dorpsgemeenschappen, ten doel heeft gesteld de belangen van de inwoners van Berltsum te behartigen. Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan: wonen, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, veiligheid etc. Het bestuur van SBB bestaat uit vrijwilligers en staat in dienst van het dorp. SBB treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties.Elke eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden. Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners.

Bestuursleden

Voorzitter: Erik Jansen tel.: 419880 of 06-23279629
Secretaris: Anneke Giesing tel.: 462012
Penningmeester: Robert van der Spek tel.: 06-12912968
Overige bestuursleden: Johan van der Graaf tel.: 461806
  Grytzen Spijksma  
  Marco Doldersum tel.: 06-15198875
  Pieter Smit tel.: 06-27236862

 

Ideeën, suggesties of opmerkingen kunt u melden bij één van de bestuursleden of via SBB@berltsum.com.

Donateur worden?

Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Als u, net als vele andere Berltsumers, het werk van SBB wilt steunen, dan kunt u voor € 8,= per jaar donateur worden. U kunt zich aanmelden bij de penningmeester of via SBB@berltsum.com

Social media

Twitter-account: SBB_Berlikum
Facebook-account: Sbb Berlikum

Fiscaal nummer

8120.24.199

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
23-12-2018 om 15:00
Plaats: Zaal Kruiskerk
24-12-2018 om 14:00
Plaats: Kruiskerk
24-12-2018 om 21:30
Plaats: Kruiskerk
25-12-2018 om 09:30
Plaats: Kruiskerk
26-12-2018 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: