Bestuur

Stichting Berlikumer Belangen (SBB) heeft zich, net als in vele andere dorpsgemeenschappen, ten doel heeft gesteld de belangen van de inwoners van Berltsum te behartigen. Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid. Hierbij kunt u denken aan: wonen, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, veiligheid etc. Het bestuur van SBB bestaat uit vrijwilligers en staat in dienst van het dorp. SBB treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties.Elke eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden. Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners.

Bestuursleden

Voorzitter: Erik Jansen tel.: 419880 of 06-23279629
Secretaris: Rene van der Graaf tel.: 06-57703690
Penningmeester: Robert van der Spek tel.: 06-12912968
Overige bestuursleden: Klaas H. Nieuwhof  tel.: 462486 of 06-47319213
  Grytzen Spijksma  
  Jasper de Vries  
  Wietske   
    t

 

Ideeën, suggesties of opmerkingen kunt u melden bij één van de bestuursleden of via SBB@berltsum.com.

Donateur worden?

Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Als u, net als vele andere Berltsumers, het werk van SBB wilt steunen, dan kunt u voor € 8,= per jaar donateur worden. U kunt zich aanmelden bij de penningmeester of via SBB@berltsum.com

Social media

Twitter-account: SBB_Berlikum
Facebook-account: Sbb Berlikum

Fiscaal nummer

8120.24.199

 

Zoeken

Agenda

Plaats: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
20-11-2019 om 19:00
Plaats: It Heechhout
22-11-2019 om 19:30
Plaats: It Skil
23-11-2019 om 13:30
Plaats: Koepelkerk
01-12-2019 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: