Evaluatie aanleg Hemmemapark

Het project Hemmemapark is in 2004 afgerond en in de vijf jaar van voorbereiding en uitvoering is er een schat van ervaringen opgedaan die mogelijk van nut kunnen zijn voor diegenen die in hun woonplaats ook aan de slag willen met projectmatige dorps- cq. wijkinrichting.


Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de heer M.T. van Hout via telefoonnummer 0518- 461449.

 


Evaluatie aanleg Hemmemapark