Campings

Recreatiebedrijf "De Blikvaart"

Hemmemawei 12
9076PH  St. Annaparochie
Telefoon: 0518 461260

 

Tuincamping & Theeschenkerij 'De Brinkhoeve'

Tsjerkepaed 28
9043VM Wier
Telefoon: 0518 462287

 

Minicamping & Theetuin "Slappeterp"

Kleasterdyk 12a
9037JW Slappeterp
Tel. 0518-451854

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Koepelkerk
25-08-2019 om 09:30
Plaats: Berltsum
28-08-2019
Plaats: Kruiskerk
01-09-2019 om 09:30
Plaats: Hele dorp
06-09-2019
Plaats: Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
08-09-2019 om 15:00

Volg ons op Facebook of Twitter: