Beheersplan & landelijke waardering

Een nieuwe lente een nieuw geluid:
Hemmemapark nationaal in de belangstelling.

Gorter schreef de eerste vier regels van zijn gedicht Mei:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht

Dit had betrekking op het dorp Balk met stadse allures. Het had ook zomaar Berltsum kunnen zijn: In een oud stadje, langs de Oost-Indische Opvaart.

Het gaat ook fluitend met stichting Hemmemapark, in velerlei opzicht. Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het opstellen van een onderhoudsplan. Wat moet er op korte- en lange termijn gebeuren? Waar willen we naar toe?

Het Hemmemapark is aangelegd en wordt onderhouden door bewoners van Berltsum. Ook de kosten voor het onderhoud worden volledig door het dorp opgebracht. Ongeveer de helft door de bewoners van Hemmemastate en de andere helft door (bijna) alle andere bewoners via de donaties aan SBB. Dit laatste blijft wel eens wat onderbelicht. Iedereen die het bedrag van € 8,00 als donatie betaalt, draagt ook bij aan de instandhouding van het park. Maar niet alleen van het park, ook het onderhoud van de fiets- en wandelpaden langs de Ried, de ijsbaan en It Leechje worden hieruit betaald.
De cultuurhistorische wandelroute is gerealiseerd. Een onderdeel daarvan is een nieuwe wandelverbinding dwars door de weilanden van het Swarte Reedsje naar de Luinsterwei. Ook het onderhoud van deze routes wordt door SBB overgedragen aan Stichting Hemmemapark. Met de bijdragen van de bewoners, maar vooral door de inzet van vrijwilligers, kan het beheer en onderhoud worden uitgevoerd.

 

Hoe kon dit alles ontstaan? De inwoners van Berltsum voelen zich mentaal eigenaar van hun dorp. Alleen op deze coöperatieve wijze kon dit park en paden worden gerealiseerd en vervolgens worden onderhouden. Het is een coöperatief bezit dat bovendien de sociale cohesie (samenhang) in het dorp versterkt. Deze opzet is voor zover bekend uniek in heel Nederland.

De landelijke stichting NederLandBovenWater heeft in haar rapport Waardenmakerij Gebiedsontwikkeling het Hemmemapark als voorbeeld gesteld hoe een dorp die zich mentaal eigenaar voelt voor de ontwikkeling van haar woonomgeving.

NederLandBovenWater is een samenwerkingsverband van overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten), marktpartijen, universiteiten en hogescholen. Zij onderzoeken op welke wijze nieuwe duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland kan plaatsvinden, waarbij burgers, overheden, ondernemers en maatschappelijke instellingen met passie en ambitie samen optrekken.

In het cahier gebiedsontwikkeling -Waardenmakerij genoemd- wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de ontstaanswijze van het Hemmemapark te Berltsum. Het wordt gezien als waardevol experiment. “Hier is sprake van mentaal eigenaarschap. Met mentaal eigenaarschap bedoelen we dat mensen hun onverschilligheid laten varen en werk maken van leefbaarheid en ontwikkelkracht van hun gebied. Het Hemmemapark is een treffende illustratie van waarden toevoegen aan wat al van waarde is. En wat waardemakers met elkaar tot stand kunnen brengen met passie, gemobiliseerde kennis en kunde en volharding”.

Deze tekst loopt als lauw water in de oren. Berltsum mag trots zijn op dit en de vele andere initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Hierbij het tekstgedeelte uit het rapport.


Waardenmakerij

 

 

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00
Plaats:
16-05-2021 om 11:00
Plaats: digitaal
22-05-2021 om 20:00
Plaats:
23-05-2021 om 00:00
Plaats:
24-05-2021 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: