Algemeen

Ontstaansgeschiedenis en algemene beschrijving van het park

In alle seizoenen van het jaar bent u van harte welkom in het Hemmemapark te Berltsum. De ingangen van het park kunt u vinden aan de Wiersterdyk, aan het einde van de Bildtdyk en u kunt het park binnenkomen vanuit de Singel. Er is door de Stichting Berlikumer Belangen en de vele vrijwilligers veel werk verzet om vernieuwingen in het Hemmemapark te realiseren en onderhoudswerkzaamheden te verrichten.Het zuidelijk deel van het park ligt op en rondom het historische terrein van Hemmemastate. Hier kunt u nog zien en ervaren hoe de terreininrichting van een stateterrein uit de middeleeuwen er uit zag. De state is helaas omstreeks 1750 afgebroken.

Hemmemapark, de historie

Het Hemmemapark, ten noorden van Berltsum, is in 2003 en 2004 aangelegd. De planonderdelen werden uitgevoerd al naar gelang er geld bij elkaar kon worden gesprokkeld.Het park is 7 ha groot. Het wordt geheel onderhouden door en op kosten van de dorpsgemeenschap.

In 2002 is begonnen om de eerste plannen uit te voeren in het Hemmemapark. Een grote vijver; in de winter te gebruiken als ijsbaan, veel bomen zijn geplant, grond verzet, brug geplaatst en 2 kilometer aan paden aangelegd. In 2007 zijn opnieuw schelpenpaden aangelegd en de grote wens van de uitkijktoren is in dit jaar ook gerealiseerd.In 2009 is opnieuw begonnen om het Hemmemapark uit te breiden richting de Bildtdyk. U treft daar groepen van bomen van oude fruitrassen aan die een mooi aanzien geven in dit gedeelte. Ook is er een picknicktafel neergezet in het oude fruitboomgedeelte. De oude teelt van zachtfruit (bessensoorten) onder hoogstam vruchtbomen is opnieuw in eer hersteld. De oude rassen zijn hier te proeven van de vroege zomer tot in de late herfst. In het Hemmemapark kunt u dan ook uitstekend wandelen, fietsen en even pauzeren in de mooie natuur. Het is niet voor niks dat de de Cultuurhistorische fietsroute door de gemeente Menaldumadeel door dit park loopt.U kunt ook in de vijver vissen.

Veel activiteiten zijn de afgelopen jaren al geweest in het Hemmemapark. De waterspelen van het dorpsfeest (2005), de loopgroep oefent regelmatig door het Hemmemapark (vanaf 2008), excursies van de scholen, wandelingen van Berltsumers met gasten van elders, de avondvierdaagse en nog veel meer.

 

Zoeken

Agenda

Plaats:
18-04-2021 om 09:30
Plaats:
21-04-2021 om 09:00
Plaats:
25-04-2021 om 00:00
Plaats:
02-05-2021 om 00:00
Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00

Volg ons op Facebook of Twitter: