Protestantse gemeente Berltsum

Over Protestantse gemeente Berltsum

Predikant

Ds. Rob Bergsma, Ir. CM van der Slikkeleane 8, 9041CJ Berltsum

Tel. 06-45626368  E-mail: predikant@pgberltsum.nl

Ds. Arend Bouman blijft tot half maart 2023 nog betrokken bij het pastoraat.

Jeugdwerker

VACANT

Scriba

Evelien Vink | De Bodde 5 | Bitgum | tel. 06-41395594|
e-mail: pgberltsum@gmail.com|

Vragen over de kerk? stuur gerust een mail.

Gebouw


Koepelkerk, Tsjerkestrjitte | tel. 46 19 94|

College van Kerkrentmeesters

Penningmeester| Andries de Haan| tel. 45 22 43
Voorzitter | Freerk Algra | tel. 46 23 75 |
e-mail:krm.pgberltsum@gmail.com|

Kerkelijk Bureau

Janneke Alkema | Groenewoldwei 14 | tel. 06-37563748 |
e-mail: kbpgberltsum@gmail.com |

Koster

Wietske van Assen | tel. 46 15 37 / 06 44 59 46 94 |
e-mail: kosterpgberltsum@gmail.com |

Begraafplaats

Beheerder | Tjerk Kooistra | tel. 0518- 461409 / 06-21972801
Administratie: Cor van Dijk | tel. 0518 - 46 22 02 / 06 22 56 49 64 |

KERKTAXI

Yge Smits | 462003

BEAMTEAM

Hielke Visser- pgberltsum@gmail.com

Rekeningnummers Protestantse Gemeente Berltsum

  • Vrijwillige bijdrage, Kerkblad etc. | NL30RABO0373716265| 
  • Collectemunten en Verjaardag fonds | NL08RABO0373716273 | 
  • Diaconie | NL71RABO0129166014 | Rabo
  • Zending | NL12RABO0153229381 | 

Protestantse Gemeente Berltsum

De Protestantse Gemeente Berltsum beschikt over een kerkgebouw, de koepelkerk.

Koepelkerk

Tsjerkestrjitte 2
9041 AV Berltsum

Koster:

Wietske van Assen
Telefoon: 0518-46 15 37 of 0644-59 46 94
E-mail: kosterpgberltsum@gmail.com

 

Naast de kerkdiensten (zondags 09.30 uur) worden de bijbehorende zalencentra regelmatig verhuurd voor vergaderingen enzovoort. Informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de koster.

De Protestantse Gemeente Berltsum nodigt u uit een kijkje te nemen op de eigen website.

Wat is er te doen bij Protestantse gemeente Berltsum?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten