Protestantse gemeente Berltsum

Over Protestantse gemeente Berltsum

Predikant

VACATURE

Jeugdwerker

Carlijn Niesink | Swichumerdyk 20 | 9088 AR| WURDUM
tel. 0638 32 53 83 | e-mail: c.niesink@pgberltsum.nl|

Scriba’s

Evelien Vink | De Bodde 5 | Bitgum | tel. 46 10 72|
Meinie Strooisma-van der Brug | Skoallestrjitte 2a | tel. 46 20 89|
e-mail: pgberltsum@gmail.com|

Gebouwen

Kruiskerk | Hôfsleane 23 | tel. 46 12 41|
Koepelkerk, ’t Centrum | Tsjerkestrjitte | Bûterhoeke 1 | tel. 46 19 94|

College van Kerkrentmeesters

Penningmeester| Harrie de Koe| tel. 46 08 33
Voorzitter | Durk Osinga | tel. 46 23 45 |
e-mail:krm.pgberltsum@gmail.com|

Kerkelijk Bureau

Janneke Alkema | Groenewoldwei 14 | tel. 46 24 16 |
e-mail: kbpgberltsum@gmail.com |

Koster

Wietske van Assen | tel. 46 15 37 / 06 44 59 46 94 |
e-mail: kosterpgberltsum@gmail.com |

Beheer Begraafplaats

Cor van Dijk | tel. 46 22 02 / 06 22 56 49 64 |

KERKTAXI

Yge Smits | 462003

BEAMTEAM

Hielke Visser- Hôfsleane 50- 0518-41295/06 44606078beamteam.pgberltsum@gmail.com

Rekeningnummers Protestantse Gemeente Berltsum

  • Vrijwillige bijdrage, Kerkblad etc. | NL30RABO0373716265| SKG |
  • Collectemunten en Verjaardag fonds | NL08RABO0373716273 | SKG |
  • Diaconie | NL71RABO0129166014 | Rabo
  • Zending | NL12RABO0153229381 | Rabo

Protestantse Gemeente Berltsum

De Protestantse Gemeente Berltsum beschikt over twee kerkgebouwen, de koepelkerk en de kruiskerk.

Koepelkerk

Tsjerkestrjitte 2
9041 AV Berltsum

Kruiskerk

Hôfsleane 23
9041 AK Berltsum

Koster:

Mevrouw W. van Assen
Telefoon: 0518-46 15 37 of 0644-59 46 94
E-mail: kosterpgberltsum@gmail.com

 

Naast de kerkdiensten die elke week in een van beide gebouwen plaatsvinden (zondags 09.30 uur) worden de bijbehorende zalencentra regelmatig verhuurd voor vergaderingen enzovoort. Informatie hieromtrent is te verkrijgen bij de koster.

De Protestantse Gemeente Berltsum nodigt u uit een kijkje te nemen op de eigen website.

Wat is er te doen bij Protestantse gemeente Berltsum?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten