Ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier (UBW)

  192x128

  Over Ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier (UBW)

  Postadres via penningmeester: Bitgumerdyk 2 9041 CC  Berltsum of via mailadres undernimmendberltsumwier@gmail.com

  De ondernemersvereniging van Berlikum-Wier is opgericht in 1974 en telt momenteel rond de 84 leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen en verstevigen van de onderlinge contacten.

   

  Doelstelling en realisatie

  Realisatie van de doelstelling wordt nagestreefd middels:

  • overleg met gemeente Waadhoeke, Stichting Berltsumer Belangen en andere verenigingen en organisaties
  • ondersteuning van leden bij problemen met relevante instanties aanbieden
  • het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten
  • op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen en zorgen voor nieuwsvoorziening en informatie-uitwisseling voor, door en tussen leden
  • het bedingen van collectieve voordelen voor de leden
  • het bevorderen van een plezierig ondernemers-, leef- en werkklimaat in Berltsum en Wier

  Bestuurssamenstelling:

   • Voorzitter: Janneke Bergsma (Jawis Training & advies, Berltsum)
   • Secretaris: Annie Bakker (Bakker speeltoestellen, Wier) 
   • Penningmeester: Tjitske Miedema (Keunst & Kids, Berltsum)

   

   

  Algemeen Bestuursleden:

  • Arjan Zeinstra (Bamz, internet en marketing, Berltsum)
  • Johan Kooistra (Empatec, Wier)
  • Johan Kuipers (Empatec, Wier)
  • Johan Cats: 

   Contributie

  De contributie bedraagt € 145,00 (incl. € 23,15 btw) per kalenderjaar. Voor aspirant-leden bedraagt de contributie gedurende het eerste jaar € 75,00 (incl. € 11,97 btw).

  Wat is er te doen bij Ondernemersvereniging Undernimmend Berltsum-Wier (UBW)?

  Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

  Meer agenda punten
  Lees meer