Terug naar Nieuws.

Woensdagavond 24 maart 2021 Mantelzorgcafé PLUS

Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke organiseert op woensdag 24 maart een Mantelzorgcafé PLUS, met als thema: Hoe zorg je goed voor jezelf? Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland. In een informele sfeer kunnen ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

 

Locatie: De Skûle Welzijn in Franeker. (Vervoer een probleem? Wij denken graag mee!)
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 18.45 uur tot 20.30 uur.
De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Deze avond wordt met inachtneming van de RIVM-richtlijnen georganiseerd.

Aanmelden voor deze avond is verplicht!
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Annelien Ellerman,
Centrum Mantelzorg Waadhoeke- De Skûle Welzijn, 0517- 393750, a.ellerman@deskule.nl