Terug naar Nieuws.

Themabijeenkomst jonge mantelzorgers

Op woensdagmiddag 16 september organiseert het Steunpunt Mantelzorg Waadhoeke in
samenwerking met de gemeente Waadhoeke en CSG Ulbe van Houten een themabijeenkomst over
jonge mantelzorgers.

 

De themabijeenkomst bestaat uit een gevarieerd programma, zo is jeugdarts Els jonker uitgenodigd
als gastspreker, verzorgd theatergroep Bint de voorstelling: ‘What if?’ en presenteert het
gebiedsteam het project Buitenshuis.
Deze themabijeenkomst is bedoeld voor medewerkers uit het sociaal domein en onderwijs in de
regio Noordwest Friesland. Aanmelden kan tot 7 september via: i.veltman@deskule.nl of bel: 0517-
393750. Deelname is gratis. Locatie: CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie.

Meer informatie over:
Els Jonker is jeugdarts en arts maatschappij & gezondheid. Els is vanaf haar vijfde levensjaar
opgegroeid met een zeer ernstig gehandicapte moeder en is ambassadeur van JMZ Pro. In die
hoedanigheid draagt zij bij aan awareness en deskundigheid van professionals, aan wetenschappelijk
onderzoek over en aan lokaal en landelijk beleid rond jonge mantelzorgers.
What if? is een dynamische jongerenvoorstelling die laat zien hoe het kan zijn als je op jonge leeftijd
al voor een chronisch ziek familielid zorgt. Het beïnvloed de beeldvorming en maakt bewust van de
dilemma’s en zorgen waar jongeren in een mantelzorgsituatie mee te maken krijgen.
Buitenshuis project is gericht op KOPP/KOV-kinderen van 0-18 jaar die opgroeien in een onveilige
gezinssituatie. Tijdens deelname aan het project krijgen kinderen gedurende twee jaar gewone
kinderopvang of BSO aangeboden en voor oudere kinderen is er huiswerkbegeleiding of een
vrijetijdsclub.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ignatia Veltman, coördinator Steunpunt mantelzorg
Waadhoeke