Terug naar Nieuws.

Sútelaksje fan it Fryske Boek

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Documentatie Centrum ‘De Grúsert’ Berltsum komen vrijdagavond 14 september en
zaterdagmorgen 15 september bij alle inwoners van Berltsum langs met een kruiwagen vol Friese boeken.
De bedoeling is om zoveel mogelijk boeken te verkopen, een gedeelte van de opbrengst is voor het Documentatiecentrum “De Grúsert”