Terug naar Nieuws.

Petitie Buslijn 71

De dorpen Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier hebben op 17 maart een Petitie aangeboden aan gedeputeerde Fokkens. De Petitie is gericht op het behoud van buslijn 71. De Petitie is 3428 keer ondertekend.

 

De eerste dag waren er al 2200 ondertekenaars. Het aantal was aanzienlijk meer dan verwacht werd. Het toont aan dat er een groot draagvlak is deze te behouden, aldus de plaatselijke belangen.
Zoals bekend dreigt de buslijn 71 opgeheven te worden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer voor de periode 2022-2032. Een voorstel is om de buslijnen te strekken. De dorpen hebben dan geen eigen bushalte meer. Ze moeten dan gebruik maken van de (nieuwe) haltes op de Westergowei.

Dorpsbewoners tekenden hier op een informatieavond in Ingelum massaal protest tegen aan. Ze zien de opheffing van buslijn 71 niet zitten, omdat de bushalte ver van het centrum van het dorp ligt. De route er naar toe wordt als verkeersonveilig ervaren. Alternatief busvervoer wordt niet als een goed alternatief beschouwd. Bovendien zal het strekken van de lijn amper tijdswinst opleveren, terwijl het wel kwaliteitsverlies oplevert. Goede bereikbaarheid van de dorpen op het platteland wordt als essentieel beschouwd voor de leefbaarheid. Ook belangrijk om krimp tegen te gaan. De buslijn wordt vooral tijdens de spits goed gebruikt. Eerder hebben de dorpen in een zoektocht naar alternatieven al unaniem aangegeven dat buslijn 71 een toplijn is en gehandhaafd dient te blijven.

De dorpen tonen zich bereid om met de nieuwe concessiehouder in gesprek te gaan over bezuinigingen die mee kunnen helpen om de lijn 71 te behouden. Tot en met vandaag (17 maart) kan reactie gegeven worden op het provinciaal ontwerp Programma van Eisen. Ook gemeente Waadhoeke heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Op de foto (Hieke Joostema-Greidanus) staan de vertegenwoordigers van de verschillende Plaatselijk Belangen voor de buslijn 71 in Marsum.
N.B.:
De Petitie zou aanvankelijk door een grote groep bewoners aangeboden worden. Vanwege het protocol omtrent de Coronavirus is daarvan afgezien.
Bij het maken van de foto is de voorgeschreven ruimte aangehouden tussen personen. Het aantal niet meer dan tien.
Bijgaand als achtergrondinformatie de inspraakreactie van een van de dorpen. Alle dorpen hebben zelf een reactie ingediend bij de provincie waardoor de plaatselijke situatie optimaal naar voren gebracht is.