Terug naar Nieuws.

PERSBERICHT: College adviseert snel actie huisvesting arbeidsmigranten

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Waadhoeke voor het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten over te nemen. Ze stellen voor de geadviseerde acties snel in gang te zetten en vragen de raad voor de komende jaren €275.000

 

beschikbaar te stellen. De raad neemt 11 juli een besluit. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en wijkraden, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente. Er is met meer dan 100 betrokkenen gesproken en de verschillende belangen zijn meegenomen in het advies. Een unaniem advies is aangeboden aan burgemeester Marga Waanders, als voorzitter van de gemeenteraad.