Terug naar Nieuws.

Open dag peuterspeelzaal “it Hûnenêst”

Woensdagmiddag 17 april, van 15.00- 17.00 uur, is er open dag op peuterspeelzaal “it Hûnenêst”. 
U bent van harte welkom om samen met uw peuter te komen kijken en spelen. Ook kunt u terecht met uw vragen.

 

U kunt uw kind vanaf 1 jaar en 6 maanden opgeven via de site van

Stichting Kinderopvang Friesland: www.kinderopvangfriesland.nl

Ds. van Eyk van Heslingastraat 1 9041 EG Berltsum. Tel: 06 3076 1883