Terug naar Nieuws.

Nieuwjaarsactiviteiten

Zaterdag 6 januari 2018 worden er voor Berltsumers diverse activiteiten georganiseerd. Het programma ziet er alsvolgt uit:

 

Wandeltocht
12.15 uur: Verzamelen wandelaars op het dorpsplein
12.30 uur: Vertrek bussen richting Franeker
13.00 uur: Terug claimen van de stadsrechten van de 12 e stad bij het Martenahûs (Voorstraat) door Bauck van Hemmema en de burgemeester van Berltsum
13.15 uur: Start wandeltocht van Franeker naar Berltsum, de 12e stad
ca. 16.00 uur: Aankomst stadsrechten in Berltsum (Sportcomplex de Koekoek)


Er is voor 100 deelnemers plaats in de bussen. De bussen worden beschikbaar gesteld door Ûndernimmend Berltsum-Wier. Dus wil je meelopen en een plekje in de bus reserveren, geef je dan zo snel mogelijk op via berlikum.12 e .stad@gmail.com. Mocht er onverhoopt geen plaats meer zijn in de bus, dan krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht.


Trailrun
14.00 uur: Start inschrijving
15.30 uur: Start van de Trailrun (stadsrechten gaan mee)
17.00 uur: Einde Trailrun (Sportcomplex de Koekoek)

Voor alle informatie rondom de Trailrun kun je terecht op de Facebook pagina van Loopgroep Berltsum: www.facebook.com/Loopgroep-Berltsum

 

Nieuwjaarsreceptie & Sportgala
18.00 uur: Aanvang/Inloop Nieuwjaarsreceptie (voor alle inwoners van Berltsum) Locatie: Sans Souci
19.00 uur: ‘Officiële’ Opening
19.30 uur: Aanvang Sportgala – Presentatie: Geert van Tuinen
20.30 uur: Start optreden Hjirris
22.00 uur: Einde

Tijdens het Sportgala zullen de winnaars van elke categorie bekend worden gemaakt (Sportman, Sportvrouw, Sport team, Talent en Vrijwilliger van het jaar 2017).