Terug naar Nieuws.

Nieuwe naam MFC

Op 26 mei, tijdens Highwood Live, maakte Erik Jansen de nieuwe naam voor het MFC bekend. Misschien kunt u zich het nog herinneren, dat was niet één uit het rijtje van de verkiezingswedstrijd van vorig jaar.

 

We hoorden hem langskomen op de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door Berltsum, de 12de stad. Met dank aan Joke Tuinenga. En de klik was er direct! Berltsum, de 12de stad, binnenkort met haar eigen Stedhûs! 

Vanuit het Europese LEADER-programma is in Noordoost en Noardwest Fryslân subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten ‘fan ûnderen op’ die bijdragen aan de ontwikkeling van die gebieden. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,-. Het betreft financiële steun vanuit het een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Vanuit dit fonds is er 13.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het MFC.