Terug naar Nieuws.

Nieuwe directeur Bibliotheken Noord Fryslan per 1 april 2018

Bibliotheken Noord Fryslân (BNF) heeft per 1 april 2018 een nieuwe directeur/bestuurder: Paulien Schreuder. Schreuder is de opvolger van Jouke Bethlehem. Beiden hebben een lange
staat van dienst in de bibliotheekwereld en vertellen graag over de ontwikkelingen in
hun vak van de afgelopen decennia, maar ze kijken nog liever vooruit.

 

 

Over Jouke Bethlehem
Sinds zijn opleiding aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie Groningen werkt Bethlehem onafgebroken voor de Friese bibliotheken. Van allround bibliothecaris in Sneek naar filiaalhouder in Heerenveen-Zuid tot hoofd afdeling volwassenen in Leeuwarden. Hij vervolgde zijn carrière als bibliotheekhoofd Weststellingwerf, directeur van Heerenveen en directeur/bestuurder van Bibliotheken Noordoost Fryslân. Die laatste organisatie fuseerde in 2014 met Bibliotheken Noordwest Fryslân. Na 43 jaar in het bibliotheekvak, heeft Jouke Bethlehem besloten per 1 juli 2018 zijn arbeidscontract te beëindigen. Het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan, de wisselingen in alle gemeentebesturen en zijn naderende AOW-gerechtige leeftijd vormden een goed moment voor een directiewisseling van BNF.

Quote Jouke: “Continuïteit van de organisatie is de belangrijkste opdracht van een directeur.”

Over Paulien Schreuder
Paulien Schreuder werkt sinds september 2014 bij Bibliotheken Noord Fryslân en heeft
meer dan 35 jaar ervaring in bibliotheekland én daarbuiten. Na de Bibliotheek- en Documentatie
Academie begon ze als schoolbibliothecaris bij een voorloper van Van Hall Larenstein.
Haar carrière gaat opwaarts richting bedrijfsbibliothecaris, hoofd documentatie bij
Dagblad van het Noorden en vennoot en partner bij Reekx, informatiespecialist. Ze
verhuist naar Ierland waar ze een hotel runt, maar de Nederlandse bibliotheken blijven
trekken. Ze doet diverse interim klussen voor bibliotheken in Amsterdam, Rotterdam en
Almere. Komt terug uit Ierland en werkt een tijd voor Biblionet Drenthe voordat ze bij
Bibliotheken Noord Fryslân als leidinggevende bibliotheken aan de slag gaat in 2015.
Schreuder heeft als leidinggevende een forse bijdrage geleverd aan de uitvoering van het
beleidsplan, de organisatiestructuur, de bedrijfsfilosofie en de bedrijfscultuur. Nu wordt
het tijd voor een volgende stap, vanaf 1 april volgt zij Jouke Bethlehem op als
directeur/bestuurder.

Quote Paulien: “Mijn doelstelling is om de inwoners van Noord Fryslân een beetje wijzer te maken. Een bibliotheek waarbij het maatschappelijk welzijn van onze inwoners centraal staat.”


Nieuwe leidinggevende bibliotheken
Met de benoeming van Schreuder tot directeur is halverwege maart de functie van
leidinggevende bibliotheken ingevuld door Klaas Koopmans. Koopmans komt uit
Dronryp en werkte meer dan 25 jaar voor de Friesland Bank. Hij vervulde daar diverse
functies, van cliëntadviseur tot senior bankier. Hij gaf leiding aan acht filialen in Fryslân en nu aan dertien vestigingen van BNF. De laatste jaren specialiseerde Koopmans zich in maatschappelijk bewust ondernemen, onder andere door het ontwikkelen en oprichten van het MFA in Dronryp, het professionaliseren van de Rypster community en de oprichting van het Bildts Ondernemersfonds.

Quote Klaas: “Het is mijn drive om de mienskip te verbinden daar waar het kan. De bibliotheek is dé plaats om de participatiemaatschappij te voeden en te ontwikkelen. Ontmoeten, lezen, leren en als organisatie hierin de voortrekkersrol nemen.”

Met de huidige leidinggevende Educatie, Doetie de Jager, de nieuwe leidinggevende Bibliotheken, Klaas Koopmans en de nieuwe directeur-bestuurder, Paulien Schreuder is het management team van Bibliotheken Noord Fryslân weer op volle sterkte en aan de slag met het ontwikkelen van een beleidsplan en met kennismaken met partners in het werkgebied.