Terug naar Nieuws.

Nieuw fietspad Berltsum-Wier bijna klaar

Vanaf 12 maart wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen en de uitvoering van het nieuwe fietspad Berltsum-Wier.

 

De stortwerkzaamheden van het betonnen fiets- en wandelpad zijn begonnen bij de Hegedyk in Wier en op de foto is de fa. Reef werkzaam aan de Wiersterdyk.

Beton is een duurzame oplossing voor de tegels, want bij hekkel- en maaiwerkzaamheden met zwaar landbouwverkeer raakten ook nu al weer de tegels los of er ontstond naadvorming. Beton is veel fietsvriendelijker, behoeft geen onderhoud en is veel beter bestand tegen wortelvorming van bomen t.o.v. tegels of asfalt. Ook de Fietsersbond prefereert betonnen paden ten opzichte van tegels of asfalt.

Maandag 26 maart is het hele fietspad van 3 meter breed tot It Skil met beton gelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Waadhoeke.

Hieke Joostema-Greidanus
Fietsersbond Waadhoeke
Berltsum