Terug naar Nieuws.

KUNST IN KERKEN 2019 Kunstenaar Han Reeder exposeert in de Koepelkerk te Berltsum

Iedere zaterdag van 6 juli t/m 14 september van 13.30 tot 17.00 uur.

 

Han Reeder.

Sinds begin jaren tachtig ben ik actief als professioneel beeldend kunstenaar; op dit moment vooral als schilder en fotograaf.
In de fotografie probeer ik het licht z’n talloze verschijningsvormen te ontfutselen.

Door de bijzondere omstandigheden met betrekking tot de inrichting van deze kerk zijn de gepresenteerde foto’s niet afkomstig uit mijn project “bloemstillevens” zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar uit mijn serie “Nissen” in middeleeuwse kerken.

Die serie bestaat uit opnames van nissen of restanten daarvan, voornamelijk in de talrijke Romaanse kerkjes in Friesland en Groningen. Sinds de reformatie hebben ze hun religieuze functie verloren, maar gebleven is het licht. Soms heb ik de nissen gevuld met eigen associaties of voorzien van cultuurhistorisch en andersoortig commentaar.
Van dit project is het boek verschenen “Nissen, Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken”, Fotografie Han Reeder, uitgegeven door Noordboek. Een beperkt aantal exemplaren is nog te koop tijdens deze tentoonstelling.

Han Reeder, Dekamalaan 7, 8604 ZE, Sneek.
www.hanreeder.nl
hanreeder@hetnet.nl