Terug naar Nieuws.

Kom jij ook een kaarsje aansteken?

De Koepelkerk is a.s. zondag 22 november voor iedereen geopend tussen 10.30 en 12.30 uur om een kaarsje aan te steken voor diegene Voor elke bezoeker is er een
klein presentje ter bemoediging (boekje ‘geborgentranen’)

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ‘eeuwigheidszondag’, gedenken we onze broeders en zusters die het afgelopen jaar zijn overleden. Aan deze verbondenheid geven we in het bijzonder uiting op deze zondag.


Tijdens de digitale dienst (die a.s. zondag vanaf 9.30 uur via de website van de Prot. Gemeente Berltsum gevolgd kan worden , www.pgberltsum.nl) wordt een kaars
voor onze overleden gemeenteleden aangestoken.
Dit jaar is er helaas geen gelegenheid om de kerkdienst persoonlijk bij te wonen. Echter, aansluitend op de eigenlijke dienst, zal het moment van gedenken voorgezet worden:
Iedereen die graag een kaarsje wil aansteken op deze bijzondere zondag, is tussen 10.30 en 12.30 uur van harte welkom in de Koepelkerk.